Łatwiejsze zarządzanie serwerami

Dostawcy oprogramowania pracują nad narzędziami, które będą zarządzać automatycznie nie tylko pojedynczymi serwerami, ale każdym heterogenicznym środowiskiem sieciowym.

Analitycy mówią, że kolejna generacja narzędzi zarządzających serwerami powinna być lepiej zintegrowana z programami zarządzającymi pamięciami masowymi i dysponować modułami reagującymi automatycznie na zmieniające się dynamicznie warunki pracy serwerów i sieci.

W przeszłości narzędzia zarządzające serwerami, takie jak IBM Director, Insight Manager (HP), Sun Management Center czy OpenManage (Dell), dysponowały zbyt skromnymi możliwościami, aby można je stosować w dużych centrach danych. Ale w ciągu ostatnich kilku lat producenci wzbogacili je o szereg nowych opcji, żeby tylko wymienić funkcje pozwalające dzielić na partycje, które można uruchamiać z poziomu centralnej konsoli zarządzania.

Zobacz również:

To właśnie takie usprawnienia powodują, że wymienione powyżej pakiety realizują często zadania zastrzeżone do tej pory dla tak poważnych platform jak OpenView (HP), Tivoli (IBM) czy Unicenter (Computer Associates).

Jednym ze słabych punktów narzędzi zarządzających serwerami jest brak opcji wspierających zarządzanie uaktualnieniami i łatami, które trzeba co jakiś czas instalować na serwerach.

Jeśli chodzi o narzędzia klasy podstawowej zarządzające serwerami, dużo do powiedzenia ma HP. Wkrótce na rynek trafi udoskonalony pakiet Insight Manager, który pozwala zarządzać serwerami różnych platform (Unix, Linux i Windows) z poziomu jednej konsoli. Wszystko za sprawą narzędzi noszących nazwy Nimbus i Servicecontrol Manager (wchodzących w skład pakietu Insight Manager). Nimbus zarządza intelowskimi serwerami ProLiant, a Servicecontrol serwerami HP-UX.

Analitycy twierdzą, że przy projektowaniu platform zarządzających heterogenicznymi środowiskami sieciowymi pierwszoplanową rolę będą odgrywać takie technologie jak IPMI (Intelligent Platform Management Interface), Web-based Enterprise Management, Common Information Module i SNMP. Wszystko sprowadza się do zaproponowania takich rozwiązań, które nie wymagałyby modyfikowania agentów instalowanych w węzłach sieci czy zbytniego obciążania serwerów nowymi zadaniami.

Dostawcy oprogramowania zarządzającego serwerami muszą sobie poradzić z jednym podstawowym problemem. Jak zintegrować podstawowe moduły zarządzające serwerem z modułami monitorującymi pracę serwera, a w następnym kroku spowodować, aby moduły te automatycznie zarządzały zasobami serwera, biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez aplikacje uruchamiane na serwerze.

Nad produktem takim pracuje IBM. Chodzi o oprogramowanie Tivoli Intelligent Orchestration, które będzie automatycznie reagować na zmieniające się dynamicznie żądania artykułowane przez aplikacje, rekonfigurując w odpowiedni sposób system obliczeniowy.

Tak, czy inaczej, użytkownicy oczekują, że na rynek wejdą wkrótce narzędzia nowej generacji, których będzie można używać do zarządzania serwerami różnych platform, nie oglądając się na to pod jakimi systemami operacyjnymi pracują.