Łatwiejsze zarządzanie przełącznikami Dell

Dell udostępnia swoim klientom od 1 września br. narzędzie, dzięki któremu zarządzanie sieciami LAN opartymi na jej sprzęcie będzie dużo łatwiejsze.

Oprogramowanie OpenManage Network Manager, które klienci firmy Dell mogą pobierać bezpłatnie z jej witryny, pozwala efektywnie kontrolować urządzenia sieciowe, oszczędzając administratorom wiele wysiłku i czasu, który muszą poświęcać na realizowanie tego rodzaju zadań. Oprogramowanie jest obdarzone inteligencją, eliminując wiele błędów popełnianych przez człowieka.

Przy pomocy oprogramowania OpenManage administrator może definiować grupy przełączników, konfigurować je, ustalać zasady dostępu do przełączników oraz włączać i wyłączać różne opcje sterujące pracą wszystkich przełączników wchodzących w skład wskazanej grupy. OpenManage przechowuje kopie właściwej konfiguracji sieci i przełączników, która jest w razie potrzeby wysyłana do urządzenia, jeśli musi ono być ponownie uruchomione.

Zobacz również:

OpenManage zawiera też kalendarz, co pozwala planować różne zadania i zdarzenia (takie jak na przykład okresowe wykonywanie kopii zapasowych zawierających informacje o konfiguracji środowiska czy wprowadzanie zmian do tabel SMNT), tak aby były wykonywane w okresach mniejszego wykorzystania sieci.

Specjaliści twierdzą, że oprogramowanie pokazuje najlepiej swoje zalety w tych środowiskach sieciowych, w których pracuje co najmniej 10 przełączników firmy Dell. Administrator może nimi zarządzać posługując się konsolą serwerową lub interfejsem webowym.

Inni dostawcy sprzętu sieciowego, w tym Cisco i Nortel Networks, mają w swoich ofertach podobne narzędzia, ale Dell poszedł dalej, udostępniaja swój produkt bezpłatnie.