Łatwiejsze projektowanie sieci WLAN

AirMagnet udostępnił wersję 4.0 oprogramowania AirMagnet Servey (budowanie i testowanie sieci bezprzewodowych), które wspiera szereg nowych opcji, w tym narzędzie o nazwie Planner.

Oprogramowanie AirMagnet Survey można uruchamiać na notebookach pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows XP lub 2000. Użytkownik może przemieszczać się z miejsca na miejsce, a aplikacja zbiera cały czas z otoczenia dane radiowe (np. z punktów dostępowych), wykorzystując do tego celu kartę bezprzewodową znajdującą się w notebooku.

Aplikacja rozpoznaje zakłócenie, których źródłem są inne urządzenia niż 802.11, takie jak np. kuchenki mikrofalowe czy urządzenia Bluetooth. Oprogramowanie jest szczególnie przydatne przy projektowaniu sieci bezprzewodowych obsługujących aplikacje multimedialne, które są bardzo wymagające jeśli chodzi o przepustowość czy poziom błędów.

Zobacz również:

AirMagnet Survey 4.0 wspiera interfejs z dostępem do danych Google Earth (zdjęcia satelitarne), co pozwala lepiej projektować sieci bezprzewodowe. Rozwiązanie kosztuje 2000 USD. Wersja Pro (wspierająca dodatkowe opcje, w tym Spectrum Analyzer, i interfejs Google Earth) została wyceniona przez producenta na 3600 USD.

AirMagnet wprowadził jednocześnie na rynek nowe narzędzie o nazwie AirMagnet Planner, które można łatwo integrować z oprogramowaniem AirMagnet Servey. Planner wspomaga projektanta sieci bezprzewodowej, podpowiadając mu np. gdzie powinny się znajdować punkty dostępowe czy na jakich kanałach powinny być transmitowane dane. Planner zawiera katalog opisujący charakterystykę pracy ok. 90 dostępnych na rynku anten.

Oprogramowanie AirMagnet Planner (jako oddzielna aplikacja) kosztuje 2000 USD. Kupując ten produkt razem z oprogramowaniem AirMagnet Survey, cena wynosi 1000 USD.


TOP 200