Łatwiejsze multimedia

Inżynierowie firm Lucent Technologies, Sun Microsystems i 3Com złożyli do komitetu normalizacyjnego IETF propozycję nowego protokołu o nazwie Simple Multicast Protocol. Ułatwić ma on uczestnictwo użytkowników w transmisjach multimedialnych typu multicast oraz, co najważniejsze, zmniejszyć ruch sieciowy związany z inicjowaniem subskrypcji takiej transmisji.

Inżynierowie firm Lucent Technologies, Sun Microsystems i 3Com złożyli do komitetu normalizacyjnego IETF propozycję nowego protokołu o nazwie Simple Multicast Protocol. Ułatwić ma on uczestnictwo użytkowników w transmisjach multimedialnych typu multicast oraz, co najważniejsze, zmniejszyć ruch sieciowy związany z inicjowaniem subskrypcji takiej transmisji.

Technologia transmisji typu IP Multicast polega na tym, że serwer dystrybuuje w sieci komputerowej dane tylko do tych użytkowników, którzy zgłoszą chęć ich odbierania. To odróżnia go od transmisji typu broadcast, podczas których dane przesyłane są do wszystkich stacji roboczych, co istotnie zwiększa obciążenie sieci.

Aby uczestniczyć w przekazie multicast, komputer użytkownika musi odpowiedzieć na propozycję uczestnictwa w transmisji, wysyłając odpowiedni ciąg danych jednoznacznie identyfikujących sesję komunikacyjną, w której chce uczestniczyć, adres IP serwera, z którego zamierza pobierać dane itp. To wymaga zadania dodatkowych pytań najbliższemu routerowi, a w szczególności zidentyfikowania adresu serwera źródłowego.

Zaproponowany Simple Multicast Protocol ma ułatwić proces rejestracji użytkowników zainteresowanych transmisją.