Łatwiejsza migracja

Nowe narzędzie Novell'a do automatyzacji procesu aktualizowania serwerów NetWare.

Nowe narzędzie Novell'a do automatyzacji procesu aktualizowania NetWare.

Novell Upgrade Wizard jest narzędziem, które można polecić wszystkim administratorom, rozważającym uaktualnienie posiadanych serwerów NetWare 3.x do nowszej wersji systemu.

Kiedy na rynku pojawiła się pierwsza wersja NetWare 4.0, udostępnił program, który miał ułatwić migrację z NetWare 3.x na nowszą wersję systemu. Aplikacja ta miała jednak wiele braków i działała wolno. Nie można jej było też w prosty sposób ponownie uruchomić w przypadku przerwania pracy (z powodu błędu) ani też niemożliwe było proste odtworzenie stanu serwera sprzed rozpoczęcia procesu migracji.

Sytuacja nie poprawiła się także z wprowadzeniem na rynek NetWare 4.1 i IntranetWare. Systemy te także nie oferowały narzędzi zapewniających bezproblemową migrację z systemu NetWare 3.x. W drugiej połowie ubiegłego roku Novell podpisał porozumienie z firmą Simware, produkującą oprogramowanie RexxWare Migration Tool (RMT), automatyzujące proces migracji z NetWare 3.x do najnowszego systemu sieciowego Novella - IntranetWare. RMT automatyzuje ponad 80% procesu uaktualniania systemu, przenosząc konta i hasła użytkowników, a także strukturę plików i katalogów. Narzędzie to może być też stosowane do wykonywania próbnych uaktualnień systemu NetWare, bez konieczności przerywania pracy sieci komputerowej. Zgodnie z porozumieniem Novell miał dystrybuować to narzędzie bezpłatnie wraz z systemem IntranetWare (dotąd było ono dostępne w cenie ok. 800 USD za licencję dla pojedynczego serwera).

Firma jednak podjęła inną decyzję. Na podstawie technologii dostępnej w pakiecie RTM opracowała własną aplikację o nazwie Novell Upgrade Wizard 1.0, którą oferuje bezpłatnie wszystkim użytkownikom NetWare. Aplikacja pomaga opracować, zweryfikować i poprawnie przeprowadzić proces migracji z serwerów NetWare 3.x do NetWare 4.x.

Dwa serwery

Do przeprowadzenia procesu migracji Upgrade Wizard wymaga zastosowania dwóch serwerów: źródłowego, na którym znajduje się serwer NetWare 3.12, oraz docelowego serwera NetWare 4.x, do którego mają być przeniesione wszystkie dane. Migracja może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem sieci komputerowej. Jest to metoda lepsza niż uaktualnianie systemu na jednym serwerze, gdyż w przypadku niepowodzenia migracji bądź też niepoprawnym jej przeprowadzeniu - przez cały czas administrator ma dostęp do źródłowego serwera, znajdującego się w nienaruszonym stanie.

W przypadku, gdy uaktualniany jest system operacyjny na pojedynczym serwerze, po przerwaniu bądź zawieszeniu procesu migracji, odtworzenie stanu wyjściowego jest możliwe tylko po odtworzeniu kopii awaryjnych całego serwera, co jest procesem czasochłonnym i kłopotliwym (często wymaga zablokowania użytkownikom dostępu do serwera).

Problematyczne NLM-y

Wszelkie instrukcje, dotyczące instalacji i użytkowania oprogramowania Novell Upgrade Wizard, znajdują się na serwerze WWW Novella. Zawierają one dokładny opis procedury instalacyjnej pakietu, wykonywanej w dwóch etapach. W fazie pierwszej administrator musi zainstalować oprogramowanie migracyjne na dowolnym komputerze, pracującym w sieci, wyposażonym w system operacyjny Windows 95 lub NT. Druga wymaga ręcznego skopiowania kilku modułów NLM na serwer NetWare 3.12, który jest źródłem danych do migracji, oraz zaktualizowania kilku pracujących NLM-ów.

W instrukcjach dokładnie opisano moduły i kolejność ich wyłączenia, aby była możliwa ich aktualizacja bez konieczności wyłączania serwera.

Bez względu jednak na to stopień skomplikowania aktualizacji modułów, konieczność przeprowadzenia tej procedury należy uznać za błąd koncepcyjny programistów, którzy opracowali oprogramowanie Novell Upgrade Wizard. Novell powinien w taki sposób przygotować pakiet, by umożliwiał on migrowanie z dowolnego serwera NetWare 3.x bez względu na to, jakie wersje NLM-ów są na nim zainstalowane.


TOP 200