Łatwiejsza migracja

Firma PowerQuest Corporation wprowadziła na rynek nowy produkt, mający ułatwić przedsiębiorstwom proces wdrażania systemów operacyjnych. DeployCenter 5.01 jest już dostępny w Polsce.

Firma PowerQuest Corporation wprowadziła na rynek nowy produkt, mający ułatwić przedsiębiorstwom proces wdrażania systemów operacyjnych. DeployCenter 5.01 jest już dostępny w Polsce.

Dzięki programowi możliwe jest pełne zautomatyzowanie procesu wdrażania systemów operacyjnych (np. wprowadzonego niedawno na rynek Windows XP) przy minimalnym zaangażowaniu administratora i wykorzystaniu istniejących zasobów systemowych. DeployCenter 5.01 umożliwia również zdalne (np. za pośrednictwem Internetu) inicjowanie oraz zarządzanie procesem instalowania nowych stacji roboczych (umożliwia to technologia Virtual Boot). Polskim dystrybutorem produktów firmy PowerQuest Corporation jest Softpoint sp. z o.o.

Zobacz również:

Więcej informacji:

http://www.powerquest.com/powerdeploy