Łatwiejsza edycja grafiki

Photoshop 4.0 nie oferuje wielu nowości, ale jest łatwiejszy w użyciu od starszej wersji.

Photoshop 4.0 nie oferuje wielu nowości, ale jest łatwiejszy w użyciu od starszej wersji.

Specjaliści będą się zapewne spierać, czy Adobe wprowadziła do pakietu Photoshop wystarczającą liczbę nowości, aby produkt zasługiwał rzeczywiście na etykietę: kolejny, pełny upgrade. Nowa wersja programu nie dysponuje niczym, co mogłoby zaskoczyć użytkownika. Takie funkcje, jak edycja obrazów w wielu warstwach czy narzędzia pracujące w trybie wektorowym, były dostępne w poprzednich wersjach tego pakietu. Photoshop 4.0 nie zawiera nowych technik edycji grafiki komputerowej, ale wprowadzono rozwiązania ułatwiające posługiwanie się znanymi już narzędziami.

Interesująca jest opcja Action - elastyczne narzędzie do budowania i zapisywania poleceń makro, które pozwalają automatyzować prace związane z modyfikowaniem elektronicznych obrazów. Wystarczy otworzyć okienko Action, wybrać opcję New Action, przypisać jej odpowiednią nazwę, a następnie kliknąć przycisk Record. Polecenie zostanie zapisane w pamięci komputera. Opcja Action pracuje podobnie, jak standardowe edytory poleceń makro, ale Adobe wyposażyła Photoshop w dodatkowe rozwiązania kontrolujące proces tworzenia poleceń makro już po zapisaniu ich w komputerze.

W okienku Action wyświetlane są wszystkie nazwy zbudowanych do tej pory makropoleceń i wchodzących w ich skład poleceń. Użytkownik może dopisywać nowe lub usuwać stare polecenia z wyświetlonego makra, a całą operację można wykonać przelotnie, klikając na odpowiednią opcję, wyświetloną w okienku dialogowym. Można też zmieniać kolejność poleceń tworzących sesję makro. Każdy zestaw poleceń makro można dołączać do indywidualnych plików lub programów wsadowych, a także udostępniać innym użytkownikom pakietu Photoshop.

W Photoshop 4.0 narzędzia Guide i Grids wyświetlają poziome i pionowe linie, które ułatwiają zadanie rozmieszczania i wyrównywania obiektów. Obiekt jest automatycznie dosuwany do linii, jeśli zostanie umieszczony nie dalej niż osiem pikseli od niej.

Na szczególne uznanie zasługuje praca opcji powiększającej obrazy (narzędzie Navigator). Po wywołaniu funkcji Navigator, pakiet wyświetla na ekranie (oprócz właściwego obrazu) małe okienko podglądu (o wielkości dużego znaczka pocztowego), w którym widać edytowany obraz i towarzyszące mu czerwone obramowanie. Jeśli użytkownik przesunie specjalną listwę ślizgową, która służy do powiększania edytowanego obrazu, w odpowiednie miejsce, to narzędzie wykonuje dwie operacje - powiększa właściwy obraz, zmieniając jednocześnie rozmiar czerwonego obramowania w okienku podglądu. Aby obejrzeć inną część powiększonego obrazu, wystarczy przeciągnąć czerwoną ramkę w odpowiednie miejsce okienka podglądu. Bardzo proste, a jakże efektywnie pracujące rozwiązanie.

Ciekawie rozwiązano sposób działania funkcji do manipulacji warstwami poddawanego edycji obrazu. Zamiast wprowadzać zmiany (jasność, kontrast czy nasycenie barwami różnych kolorów) do oryginalnego obrazu, można wykonywać operacje w odniesieniu do poszczególnych warstw obrazu. Pozwala to elastycznie sterować procesem modyfikowania grafiki. Opcję "undo" (cofnij polecenie) można stosować w odniesieniu do każdej z warstw i sprawdzać dokładnie krok po kroku, jaki efekt mają generowane poprawki.

Adobe wyposażyła program także w kilka nowych narzędzi. Do dyspozycji są nowe funkcje do transformacji obrazów i sterowania wypełnieniami gradientowymi (np. stopniowe przechodzenie - od koloru tła do koloru pierwszoplanowego) oraz sygnowania obrazów cyfrowymi "znakami wodnymi" (ID - identyfikator - takiego znaku nie można otrzymać od Digimarc).

Dotychczas dodatkowe filtry były sprzedawane oddzielnie. Obecnie zostały włączone do Photoshop 4.0 (jest ich ponad 90). Program wspiera też formaty: Portable Network Graphics (PNG), aktualną wersję standardu JPEG i Portable Document Format (Adobe PDF).

Można więc powiedzieć, że wersji 4.0 nic właściwie nie brakuje. Jedyne zastrzeżenia to: pakiet nadal wymaga bardzo dużo pamięci RAM, a opcja "undo" (cofnij polecenie) nie pracuje tak efektywnie, jak można by sobie tego życzyć. Mimo to Photoshop jest wciąż jednym z najlepiej pracujących narzędzi do edycji grafiki komputerowej. (IW/jch)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200