Łatwe kserowanie i drukowanie na uczelni

Wkrótce studenci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą mogli korzystać z szybkich urządzeń kserujących i drukujących rozmieszczonych w strategicznych miejscach uczelni.

Systemu Centralnego Wydruku, z którego będą mogli korzystać studenci i pracownicy uczelni umożliwi im dostęp do szybkich urządzeń kserujących i drukujących, które mają służyć do kopiowania dokumentów, drukowania dokumentów z komputera, skanowania dokumentów i przesłania skanu na adres e-mail. System będzie oferował również usługi wydruku dokumentów przechowywanych na serwerze.

Urządzenia mają być docelowo dostępne we wszystkich najważniejszych obiektach uczelni tj. Centrum Dydaktyczne, w budynku Rektoratu, bibliotekach oraz wszystkich domach studenckich. Studenci będą mogli samodzielnie kserować dokumenty po dokonaniu identyfikacji w systemie za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Każdy student będzie posiadał własne konto, na które będzie mógł wpłacać pieniądze w specjalnych urządzeniach - wpłatomatach.

Systemu Centralnego Wydruku zostanie wdrożony w WUM przez firmę Canon.


TOP 200