Łatwa aktualizacja

Użytkownicy oprogramowania firmy Novell docenią ZenWorks Patch Management, zwłaszcza w środowiskach heterogenicznych. ZenWorks potrafi odnaleźć niezbędne aktualizacje i wprowadzić je do zarządzanych systemów zgodnie z ustaloną polityką. Jest to jedno z niewielu narzędzi, które potrafi zarządzać aktualizacją systemów Windows i Linux (SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 10 i 11, Red Hat Enterprise Linux) z jednej konsoli. ZenWorks umożliwia wprowadzenie własnych reguł podatności, pozwala również na dystrybucję własnych poprawek, wliczając w to aktualizacje aplikacji tworzonych przez dział IT w przedsiębiorstwie.

Innym narzędziem jest GFI LanGuard, który koncentruje się na wykrywaniu podatności wszystkich systemów połączonych w sieci. Oprogramowanie to testuje podatności systemów operacyjnych, środowisk wirtualnych i aplikacji, wykorzystując przy tym bazy takie jak OVAL czy SANS Top 20. Połączenie informacji o stanie systemów i sieci umożliwia analizę ryzyka związanego z podatnościami systemów w firmie, proponowane są także akcje zaradcze.

W wielu firmach stosuje się narzędzie Altiris Client Management Suite, służące do zarządzania stacjami roboczymi i niektórymi urządzeniami przenośnymi. Umożliwia ono wdrażanie i zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami, zarządzanie podatnościami i aktualizacjami w mieszanym środowisku, a nawet zarządzanie licencjami w firmie. Altiris potrafi zarządzać systemami Windows, Mac i Linux, wirtualnymi desktopami, Symantec, a także sprzętem firm Dell i HP dzięki dodatkowym agentom.

Mało znanym w Polsce pakietem jest Kaseya Patch Management oraz Ecora Patch Management, ten ostatni wspiera także system Sun Solaris.

Linux aktualizuje nie tylko system

Dzięki swojej popularności w środowisku serwerowym Linux od dawna ma narzędzia do aktualizacji bazujące na repozytoriach. Informacje na temat paczek dostępnych w repozytorium są pobierane i porównywane z bazą zainstalowanego oprogramowania, przy czym uwzględnia się zależności wymagane do instalacji lub aktualizacji. Po rozwiązaniu zależności narzędzia pobierają odpowiednie paczki i wprowadzają zmiany. Wprowadzenie firmowego repozytorium polega na uruchomieniu lokalnego serwera lustrzanego i dodaniu jego adresu do listy repozytoriów. Aktualizacja może odbywać się ręcznie lub automatycznie, może być także skonfigurowana przez administratora według własnych potrzeb. Razem z systemem operacyjnym są tu aktualizowane wszystkie aplikacje, które znajdują się w repozytoriach, niezależnie od dostawcy, zatem firmowe oprogramowanie również można aktualizować w ten sposób.


TOP 200