Latem klienci wybierają Mazury

Należąca do Prokomu firma Combidata została autoryzowanym partnerem szkoleniowym Oracle Polska z zakresu technologii.

Należąca do Prokomu firma Combidata została autoryzowanym partnerem szkoleniowym Oracle Polska z zakresu technologii.

Latem klienci wybierają Mazury

<b>GRAŻYNA SZLAPIN</b>, dyrektor Centrum Edukacji Oracle Polska

Combidata, jako jedyna firma w Polsce, będzie mogła organizować szkolenia z zakresu baz i hurtowni danych oraz kursy dotyczące narzędzi programistycznych. Tym samym Oracle Polska złamał monopol w tej dziedzinie, którego jeszcze kilka miesięcy temu stanowczo bronił. Wcześniej wprawdzie ComputerLand i ICL uzyskały pozwolenia na prowadzenie szkoleń, ale tylko z zakresu , nie z technologii.

Małżeństwo z rozsądku

Combidata jest jedną z największych firm szkoleniowych (trzecia lokata w zestawieniu firm zajmujących się szkoleniami IT wg tegorocznego raportu Computerworld TOP 200). W kraju ma 6 oddziałów w dużych miastach. W Sopocie, gdzie również mieści się centrala, prowadzi hotel dla kursantów. Według danych przedstawionych przez firmę, jest ona w stanie szkolić 1200 osób jednocześnie. Na rynku za mocną stronę sopockiej firmy uważa się kursy Microsoftu. Wśród specjalizacji przedstawiciele firmy wymieniają także Unixa. Z pewnością jednak największym atutem Combidaty jest przynależność do grupy Prokomu. Jako podwykonawca Combidata prowadziła szkolenia m.in. dla PZU i ZUS.

Związki Prokomu i Oracle Polska, choć nie mają długiej historii, ostatnio układają się bardzo pomyślnie. Według nieoficjalnych danych, w pierwszym półroczu 2001 r. Prokom osiągnął najlepsze wyniki w sprzedaży aplikacji Oracle'a. W drugiej połowie roku Prokom zawarł prestiżowy kontrakt na wdrożenie aplikacji w PZU SA. Udzielenie przez Oracle'a zgody na prowadzenie szkoleń spółce należącej do Prokomu powinno zaowocować zacieśnieniem stosunków między firmami.

Grażyna Szlapin, kierująca Centrum Edukacji Oracle Polska, zaprzecza jednak, by o wyborze partnera edukacyjnego decydowała wyłącznie chęć rozszerzenia współpracy z czołowym polskim integratorem. "Wybraliśmy Combidatę, gdyż jest to bardzo poważny partner, posiadający liczne certyfikaty największych firm IT i obecny we wszystkich kluczowych ośrodkach gospodarczych Polski. W dłuższej perspektywie kierowanie się innymi kryteriami przy doborze partnerów edukacyjnych oznaczałoby dla nas samobójstwo" - mówi Grażyna Szlapin.

Combidata będzie uczyć obsługi baz danych Oracle8i i 9i, narzędzi Designer, Developer, języków programowania, hurtowni danych, narzędzi internetowych. Przedmiotem wykładów będzie również metodyka Oracle'a.

Bez podkradania

Obie strony podkreślają, że w umowie wpisano zakaz wzajemnej konkurencji. Combidata i Oracle nie będą konkurować ze sobą ceną, będą oferować takie same upusty. Sposób rozliczeń między firmami nie odbiega znacząco do tego, jaki stosują inni producenci oprogramowania autoryzujący ośrodki szkoleniowe. Według nieoficjalnych informacji, faktury będą nadal wystawiane przez Oracle Polska, Combidata natomiast otrzyma prowizję za każde przeprowadzone szkolenie.

Combidata nie będzie szkolić w Warszawie, Oracle zaś nie poprowadzi kursów poza stolicą. Technologii będzie można się uczyć w Katowicach, Krakowie, Sopocie, Poznaniu i Wrocławiu. "Gdybyśmy nie związali się z Combidatą, musielibyśmy sami uruchomić własne ośrodki edukacyjne poza Warszawą. W czasach, gdy wszyscy poszukują oszczędności, wysyłanie pracowników na szkolenia do Warszawy było dla wielu klientów zbyt kosztowne. Teraz będziemy bliżej" - wyjaśnia Grażyna Szlapin. Poza swoimi lokalami Combidata może korzystać z pomieszczeń należących do Prokomu, m.in. w Szczecinie. Na życzenie klientów szkolenia mogą być prowadzone poza ośrodkami edukacyjnymi. "Banki upodobały sobie latem Mazury" - dodaje dyrektor Centrum.

"Chcielibyśmy w drugiej połowie roku poszerzyć ofertę o szkolenia z dziedziny aplikacji" - mówi Jaromir Kupka, odpowiedzialny w sopockiej firmie za umowę z Oracle'em. W tej sytuacji Combidata nie będzie konkurować z Oracle Polska, ale nieunikniona stanie się rywalizacja z innym partnerem szkoleniowym. Własne centrum kompetencyjne prowadzi ComputerLand, największy partner Oracle'a w dziedzinie aplikacji biznesowych. Uczą się w nim klienci wdrażający poszczególne moduły i aplikacje Oracle. Elżbieta Góra, dyrektor centrum, nie obawia się konkurencji ze strony Prokomu i Combidaty. "Skupiamy 65% konsultantów wdrażających aplikacje Oracle'a na polskim rynku. Wszyscy uczestniczyli w wielu projektach. Nasi konkurenci jeszcze długo nie będą mogli się pochwalić takim doświadczeniem" - podkreśla Elżbieta Góra. Centrum ComputerLandu ma charakter otwarty. Zdaniem przedstawicieli firmy, w przyszłości będą się tam szkolić również klienci, u których Oracle nie prowadził wdrożeń.

ComputerLand, mimo że przy większości projektów posługuje się narzędziami Oracle'a, nie zabiega o autoryzację dającą prawo szkolenia z technologii.

Wiedza reglamentowana

W przeszłości o prawo organizacji kursów z technologii Oracle'a ubiegało się kilka ośrodków szkoleniowych. Polski oddział odmawiał, tłumacząc to zasadami przyjętymi w całej korporacji. Konsekwencją tej reglamentacji było pojawienie się w ofercie firm edukacyjnych szkoleń organizowanych z pominięciem wymaganych autoryzacji. Najgłośniejszy przypadek dotyczy firmy z Warszawy. W efekcie sporu, który otarł się o prokuraturę, zawarto ugodę, ale Altkom Akademia ostatecznie nie uzyskała prawa do prowadzenia szkoleń Oracle'a. Według Grażyny Szlapin, z naruszeniem umowy licencyjnej wciąż są prowadzone szkolenia z technologii Oracle'a jeszcze w ok. dziesięciu innych firmach.

Zawarcie umowy z Combidatą nie oznacza zmiany polityki Oracle Polska. "Jeśli chodzi o szkolenia techniczne, to w chwili obecnej nie przewidujemy rozszerzenia liczby partnerów. Po pierwsze, nie dostrzegamy takiej potrzeby ze strony rynku. Po drugie, trudno byłoby nam zagwarantować odpowiedni poziom szkoleń" - tłumaczy dyrektor Centrum Edukacyjnego Oracle'a.

W tegorocznym raporcie TOP 200 firmy Oracle, Combidata i Prokom mieszczą się w czołówce rynku edukacyjnego IT. W zestawieniu zajęły kolejno drugie, trzecie i siódme miejsce.

Dobre wyniki Oracle Polska, gorsze prognozy na świecie

W zakończonym 31 maja br. 2002 roku finansowym polski oddział Oracle'a osiągnął obroty w wysokości 253 mln zł, z czego 83% (210 mln zł) przypadało na sprzedaż licencji oprogramowania i usług asysty technicznej. Oznacza to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2001, kiery przychody firmy wyniosły ok. 236 mln zł. 80% sprzedaży dokonali partnerzy firmy w Polsce. Pod względem wielkości sprzedaży polski oddział jest na 6. miejscu w Europie i 13. na świecie, uzyskał jednak największe przychody na jednego pracownika w całej korporacji Oracle.

Według raportu IDC, Oracle Polska zrównał się - pod względem sprzedaży systemów klasy ERP - z największym konkurentem w Polsce: SAP. Obie firmy mają po 26,5% udziału w rynku. Sprzedaż aplikacji stanowiła ok. 30% (76 mln zł) całkowitych obrotów firmy w Polsce.

Wdrożenia pakietu Oracle E-Business Suite w kilku polskich bankach, m.in. PKO BP SA i NBP, sprawiły, że Oracle Polska zamierza stworzyć w Warszawie Bankowe Centrum Kompetencyjne Oracle. "Zespół ten będzie działał w całej Europie Środkowej i Wschodniej" - mówią przedstawiciele firmy. Do największych ubiegłorocznych umów należą kontrakty z Ciech i PKO BP (m.in. przeniesienie systemu Zorba na bazę danych Oracle).

Przychody Oracle'a w 2002 r. wyniosły 9,7 mld USD (11 mld USD rok wcześniej), zysk netto - 2,2 mld USD (2,6 mld USD). Jednocześnie Jeff Henley, dyrektor finansowy Oracle'a, stwierdził, że w I kwartale 2003 roku finansowego przychody ze sprzedaży licencji mogą być o 15-25% niższe niż w 2002 r. Nie spodziewa się on również znaczącej poprawy w najbliższej przyszłości. "Gospodarka amerykańska wychodzi z kryzysu, jednak wydatki na technologie IT nie będą znacząco większe prawdopodobnie przez kolejnych 6 miesięcy" - stwierdził. Mimo to firma zamierza osiągnąć zysk na akcję w wysokości 7 centów (9 centów rok wcześniej). Na razie kierownictwo Oracle'a nie planuje zwolnień.


TOP 200