Łatanie dziur w Javie

Cyrus Intersoft - nowo powstała firma informatyczna - opracowała nowatorską platformę aplikacyjną Speiros, która "ma zapewnić to wszystko, czego brakuje w Javie".

Cyrus Intersoft - nowo powstała firma informatyczna - opracowała nowatorską platformę aplikacyjną Speiros, która "ma zapewnić to wszystko, czego brakuje w Javie".

Cyrus Intersoft zamierza uzupełnić Javę o dostęp do usług systemowych, drukowania, systemu plików, aplikacji, systemów bezpieczeństwa. Firma wymyśliła niecodzienny sposób na promocję platformy aplikacyjnej. Programista, który zobowiąże się stworzyć aplikacje dla Speirosa, otrzyma udziały w firmie Cyrus, wiążąc swój sukces z sukcesem firmy.

Trwały dostęp

Zawartość WWW i poczta elektroniczna mają charakter trwały - praktycznie z każdego urządzenia, mającego dostęp do Internetu, można sprawdzić zawartość poczty lub poszukiwać potrzebnej informacji. Następny krok w ewolucji przetwarzania to możliwość uruchamiania aplikacji lub otwierania plików, bez problemów zgodności lub lokalizacji. Takie możliwości ma dostarczać właśnie Speiros w postaci trwałej platformy aplikacyjnej.

Platforma Speiros używa technologii Java jako swoistego "sterownika urządzeń" w celu połączenia tradycyjnych systemów operacyjnych z platformą. Użytkownik systemu Spei-ros korzysta z usług tych systemów za pośrednictwem platformy. Łączy on wszystkie istniejące środowiska systemowe w spójny system internetowy.

Z platformy Speiros są dostępne usługi użytkowe i aplikacyjne, m.in. logowanie się do systemu, preferencje, system plików, drukarki systemowe. Ponieważ platforma ma charakter trwały, usługi są dostępne w każdej chwili z dowolnego urządzenia, wyposażonego w maszynę wirtualną Java.

Trwały system musi zawierać co najmniej trzy komponenty: uniwersalnego klienta na każdym urządzeniu sieciowym, uniwersalną platformę dystrybucyjną, która integruje i dostarcza istniejące usługi obliczeniowe, oraz zestaw usług na żądanie.

Jak to działa

Użytkownika reprezentuje Presence - środowisko dostępu składające się z danych, praw dostępu i preferencji użytkowych. Informacje te są przechowywane w repozytorium speirosCenter. Środowisko Presence istnieje cały czas, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany w sieci.

Ponadto jest ono dynamicznie ładowane do kontenera Estate, dostępnego dla dowolnego typu urządzenia sieciowego z maszyną wirtualną Java i dostępem do Internetu. Kontener umożliwia tworzenie interfejsu użytkowego o dowolnej formie. Pozwoli to dostosować formę interfejsu do możliwości urządzenia.

Komunikację użytkownika z aplikacjami i usługami Internetu zapewnia centralne repozytorium speirosCenter. Repozytorium zapewnia również usługi zapamiętywania plików i dokumentów na potrzeby użytkownika. SpeirosCenter jest realizowany na dowolnym systemie operacyjnym jako serwer aplikacyjny i lokalna składnica środowiska użytkowników.

Repozytorium współpracuje z systemem katalogowym resourceCenter, działającym jako portal aplikacji, łącząc użytkownika ze wszystkimi zasobami Internetu, w tym również aplikacjami.


TOP 200