Lasery i dyski

Firma IBM prowadzi prace badawcze nad zastosowaniem laserów emitujących wiązkę światła niebieskiego do zapisu informacji na dyskach optycznych. Dotychczas stosowane lasery emitowały promieniowanie w zakresie podczerwieni.

Firma IBM prowadzi prace badawcze nad zastosowaniem laserów emitujących wiązkę światła niebieskiego do zapisu informacji na dyskach optycznych. Dotychczas stosowane lasery emitowały promieniowanie w zakresie podczerwieni.

Krótsza długość fali światła niebieskiego umożliwia zwiększenie gęstości zapisu do wartości ok. 2,5 mld bitów na cal kwadratowy, ponieważ promieniowanie lasera można skupić na mniejszym obszarze dysku. Przy użyciu tej nowej techniki dysk optyczny o rozmiarach 5,5" może osiągnąć pojemność rzędu 6,5 GB. Jest to pojemność pięć razy większa, niż produkowanych do tej pory dysków optycznych wielokrotnego zapisu i odczytu.

Naukowcy z IBM twierdzą, że zastosowanie nowej techniki na skalę przemysłową będzie możliwe w ciągu najbliższych 4-5 lat.


TOP 200