Largo Systems podwoiła kapitał podstawowy

Largo Systems podwyższyła kapitał podstawowy z 200 tys. zł do 400 tys. zł. Udziały w pełni objęli dotychczasowi udziałowcy.

Largo Systems podwyższyła kapitał podstawowy z 200 tys. zł do 400 tys. zł. Udziały w pełni objęli dotychczasowi udziałowcy.

Jednocześnie zgromadzenie udziałowców zdecydowało o podwyższeniu kapitału do 1 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy i przekształceniu w 2001 r. firmy ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną.


TOP 200