Łańcuchy nam niestraszne

Firma IBS przedstawiła nową wersję systemu klasy MRP II/ERP - ASW4. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla firm handlowych i dystrybucyjnych.

Firma IBS przedstawiła nową wersję systemu klasy MRP II/ERP - ASW4. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla firm handlowych i dystrybucyjnych.

Wywodzący się ze Szwecji IBS tworzy rozwiązania głównie dla przedsiębiorstw działających w branżach motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i farmaceutycznej. Firma przedstawiła polską wersję pakietu ASW4. Jak twierdzą przedstawiciele IBS Polska, adaptacja systemu do polskich warunków zostanie zakończona w listopadzie br.

W kręgu magazynu

W ASW4 moduł dystrybucyjny został rozbudowany o model dystrybucji wielozakładowej, pozwalający np. na centralne zarządzanie stanami magazynowymi jednostek terenowych (własnych oddziałów lub partnerów handlowych). Zmiany wystąpiły także w module magazynu, np. w standardowej wersji systemu znalazły się znane z branży motoryzacyj- nej strefy pierwszeństwa dla towarów o szybkiej rotacji i optymalizacja kolej- ności załadunku według zaplanowanych tras. Moduł magazynowy wspomagany przez system kodów kreskowych, kom-putery naręczne i radiowy system łączności pozwalają na prowadzenie magazy- nu praktycznie bez użycia dokumentów papierowych.

W nowej wersji systemu znacznie rozbudowano funkcje analityczne modułu finansowego. Dostępna jest zarówno analiza typu drill-down, jak i poszukiwanie dowodów księgowych wybranej operacji na dowolnym koncie księgowym. Analityk może ustawić w systemie wartości progowe, w stosunku do których ocenia efektywność gospodarowania, oraz wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymanie tych wartości na określonym poziomie.

Sprzedaż w EDIFACT

Moduł sprzedaży pozwala obecnie na definiowanie zamienników poszczególnych towarów. Obsługuje zarówno wewnętrzne, jak i obce indeksy towarowe, które można importować do systemu w postaci tekstowej. Moduł dostosowano do standardu EDIFACT, a kody indeksów towarowych mogą mieć do 35 elementów. Kody można dzielić na 6 segmentów i definiować między nimi związki.

ASW4 zawiera znacznie zmienioną w stosunku do wersji 3.5 aplikację do obsługi sprzedaży internetowej - e2. Działające po stronie klienta aplety Javy zastąpiono dynamicznie tworzonymi stronami HTML. Katalogi produktów i strony internetowe mogą być definiowane przez administratora bez udziału dostawcy systemu. Maksymalną liczbę poziomów katalogowych zwiększono do ośmiu.

Nowym składnikiem systemu w wersji 4 jest ASW Rainbow - aplikacja CRM wykonana za pomocą narzędzi Lotus Notes/Domino. Zadaniem Rainbow jest wspomaganie działalności przedsiębiorstw w 3 obszarach: marketingu, sprzedaży i kontaktów posprzedażnych. Umożliwia on zarządzanie kontaktami, zapytaniami ofertowymi, ofertami, kampaniami promocyjnymi, usługami serwisowymi itp. Rainbow można zintegrować z modułem obsługi zamówień i sprzedaży. Pozwala to m.in. na przyznawanie klientom priorytetów i stosowne do nich traktowanie poszczególnych zamówień.


TOP 200