Łagodny postęp

Progress zapowiada kontynuację technologii i unikanie radykalnych zmian w swoim oprogramowaniu.

Progress zapowiada kontynuację technologii i unikanie radykalnych zmian w swoim oprogramowaniu.

Główne założenia strategii Future Proof, prezentowanej w Londynie przez Progress Software, polegają na kontynuowaniu rozwiązań akceptowanych dotąd przez użytkowników i unikaniu radykalnych zmian technologicznych w nowych produktach.

Progress zapewnia, że będzie unikać zmian, które zmuszałyby użytkowników do zaprzestania używania starych aplikacji, baz danych lub narzędzi z powodu wprowadzenia przez producenta nowych wersji produktów.

Przykładowo - firma podkreśla, że nadal będzie wspierać interfejs znakowy w aplikacjach. Mimo że interfejs graficzny staje się normą, to jednak w wielu przypadkach lepsze wyniki zapewnia interfejs znakowy, popularny w aplikacjach opracowanych przed kilkoma laty.

Future Proof ma bazować na tzw. uniwersalnej architekturze aplikacji (UAA), która ma umożliwiać aplikacjom "rozmawianie", w podobny sposób, jak współpracują różne rozwiązania sprzętowe.

Zapowiedzi produktów

Progress Software poinformował również o planach rozwojowych Progress 9.0. W ramach ogólnego projektu Skywalker opracowuje nową wersję systemu do zarządzania bazą danych o kryptonimie Bastille, pakiet narzędziowy do tworzenia w HTML aplikacji internetowych WebSpeed 3.0, nowy serwer aplikacji OpenAppserver. Produkty, które znajdują się w wersji beta-2, pojawią się na rynku na początku 1999 r.

Nowy pakiet narzędziowy AppBuilder zastąpi obecne narzędzia programistyczne: User Interface Builder (do tworzenia klasycznych aplikacji klient/serwer) i WebSpeed Workshop (do tworzenia aplikacji WWW).

Firma zamierza również szerzej wspierać technikę obiektową i Javę. Pakiet ProxyGen tworzy otoczkę komunikacyjną do aplikacji w Progressie, pozwalającą na wywoływanie ich usług z aplikacji napisanych w Javie. Nowa wersja języka Progress realizuje rozbudowany model obiektowy z trwałymi (persistent) instancjami procedur, umożliwia ukrywanie lokalnych procedur oraz ma wbudowaną technikę publikowania/subskrybowania danych z bazy.


TOP 200