Łączenie systemów

All Connect i Affinity są na razie w Polsce dalekosiężnymi inicjatywami marketingowymi.

All Connect i Affinity są na razie w Polsce dalekosiężnymi inicjatywami

marketingowymi.

Ogłoszony przez Digital Equipment program AllConnect jest marketingowym projektem integracji wielu produktów działających w środowiskach Unix i Windows NT. Jego odpowiednikiem dla środowiska OpenVMS jest natomiast program Affinity.

"Dla aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy środowiskiem jest wciąż VMS, ale wiemy również, że niedługo będzie nim Unix, a w przyszłości także Windows NT" - uważa Piotr Karlson z Digital Equipment Polska. AllConnect powstał z myślą o dużych korporacjach, które stoją przed problemem integracji różnych środowisk. Na razie - zdaniem Piotra Karlsona - program nie jest pojęciem technicznym, lecz marketingowym, umożliwiającym odpowiednie pozycjonowanie produktów, wokół którego powstała szeroka oferta usług konsultacyjnych. Należą do nich m.in. Application Connectivity Services, wspomagające tworzenie i zarządzanie aplikacjami Unixa i NT, Application Migration Services, sprawiające, że oprogramowanie pisane w jednym środowisku jest automatycznie dostępne w innym, a także Building Windows NT Application Service do tworzenia aplikacji pod NT.

W programie oprócz Microsoftu i Digitala bierze udział 60 niezależnych producentów oprogramowania. Digital dostarcza również narzędzia do integracji OpenVMS z Windows NT.a


TOP 200