Łączenie baz

Hurtownia danych w Zakładzie Energetycznym w Koszalinie może być etapem pośrednim na drodze do zintegrowanego systemu informatycznego.

Hurtownia danych w Zakładzie Energetycznym w Koszalinie może być etapem pośrednim na drodze do zintegrowanego systemu informatycznego.

W Zakładzie Energetycznym w Koszalinie funkcjonują różne aplikacje, obsługujące sprzedaż energii i windykację należności, opomiarowanie, gospodarkę materiałową, ewidencję środków trwałych, remontów i inwestycji, obsługę pracowników (kadry, płace, fundusz mieszkaniowy); jest również system finansowo-księgowy w małym zakresie obsługi urządzeń energetycznych. Niestety, wszystkie te systemy są powiązane ze sobą w niewielkim stopniu.

Funkcjonalność wskazanych systemów sprowadza się do poziomu operacyjnego, gdzie dostarczają one przetworzonej informacji ewidencyjno-sprawozdawczej, zorientowanej na potrzeby otoczenia zewnętrznego (np. GUS). W efekcie dział informatyki w zakładzie nie jest w stanie efektywnie zasilać informacjami kierownictwa podejmującego decyzje.

Energetyka stoi obecnie w obliczu zmian związanych z wejściem prawa energetycznego. Odbywa się proces przekształcania zakładów energetycznych w nowy model spółki dystrybucyjnej. Równolegle powinna następować transformacja ze statycznych systemów informatycznych, związanych z formalizmem ewidencyjno-sprawozdawczym, na systemy zorientowane procesowo.

Nawet jeśli doczekamy się wdrożenia silnie zintegrowanych systemów, takich jak R3 czy Baan IV, które wymagają kompleksowej analizy wstępnej z prawie zawsze jednoczesną zmianą struktury organizacyjnej, obiegu dokumentów, kompetencji i odpowiedzialności, to i tak ze względu na analizowanie dużej liczby danych będzie potrzebna dodatkowa metabaza. Tutaj przydać się może hurtownia danych z narzędziami wspomagającymi (OLAP/Data Mining), będąca narzędziem dostarczania tematycznie zorientowanej informacji - od danych ekonomicznych do technicznych.

Hurtownia danych w przypadku Zakładu Energetycznego w Koszalinie może zaspokoić oczekiwania na informacje, które usprawnią zarządzanie pieniędzmi, środkami trwałymi, planowanie potrzeb materiałowych, windykację należności, przewidywanie wielkości sprzedaży energii w poszczególnych taryfach, realizację remontów i inwestycji. Dla przykładu, rozwiązanie przekrojowego problemu, jakim jest efektywne planowanie inwestycji, wymaga w przypadku energetyki sięgnięcia do danych w różnych bazach (sprzedaży energii, eksploatacji urządzeń, awaryjności, majątku trwałego, finansowo-księgowego). Tylko wtedy będzie można ograniczyć błąd przewidywania i intuicji.

Jednym z pierwszych zadań realizowanych w hurtowni danych będzie kontrola łącznej sprzedaży energii z systemów sprzedaży energii i zadłużeń przez uzupełnienie numerów ruchowych jednoznacznie określających urządzenia energetyczne w sieci. Dane przekazywane automatycznie w określonym czasie do hurtowni z pięciu rozproszonych baz danych pozwolą na prognozowanie rachunków. Będziemy mogli efektywnie szukać zależności w poszczególnych grupach odbiorców taryfowych energii elektrycznej. Ważna jest także kontrola kosztów sprzedaży, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Dodatkowym efektem wdrożenia hurtowni danych będzie odciążenie baz operacyjnych, uporządkowanie i ujednolicenie źródeł danych oraz skrócenie czasu uzyskania informacji przekrojowej. Hurtownia danych pozwoli na uproszczenie drogi dojścia do wymiany poziomu podstawowego baz danych, co będzie koniecznością w przyszłości.

Własna kadra informatyczna zna narzędzia SQL, 4GL, Magic, Clipper i wykonane za ich pomocą funkcjonujące od kilku lat bazy danych. Budowa hurtowni danych jest dla nas tworzeniem czegoś nowego ze znanych elementów.

--------------------------------------------------------------------------------

Hieronim Szwabowski jest kierownikiem oddziału informatyki w Zakładzie Energetycznym Koszalin.


TOP 200