Laboratorium Komputerowe dla niepełnosprawnych

Laboratorium Komputerowe dla osób niepełnosprawnych powstało w Warszawie w siedzibie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (ul. Oleandrów 4).

Laboratorium Komputerowe dla osób niepełnosprawnych powstało w Warszawie w siedzibie Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (ul. Oleandrów 4). Twórcami studia są ludzie działający w TWK i Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo. Laboratorium powstało dzięki ofiarności wielu osób prywatnych, wśród ofiarodawców była też Fundacja GTZ z Niemiec, która przeznaczyła 140 tys. DEM na sprzęt komputerowy do laboratorium, centrum rehabilitacji w Konstancinie i dla osób niepełnosprawnych w domach prywatnych. Pomogła również ambasada USA w Warszawie, która m.in. zainstalowała sprzęt. Kursanci z Laboratorium oraz słuchacze studium informatycznego w Konstancinie już mogą pracować zarobkowo. Pierwsze zlecenia otrzymali z Fundacji Archiwum Wschodniego.


TOP 200