LOTUSPHERE: Raven ma ułatwić dostęp do informacji

BERLIN

BERLIN

Podczas oficjalnego otwarcia europejskiej edycji dorocznej konferencji Lotusphere firmy Lotus Development jej przedstawiciele zaprezentowali pierwsze rozwiązania zarządzania wiedzą zbudowane na platformie Lotus Domino i Notes. Firma ogłosiła również strategiczne porozumienie z firmą Nokia, którego celem jest zapewnienie pełnej integracji oprogramowania Domino z serwerami protokołu WAP tej firmy.

Kluczowym produktem prezentowanym podczas Lotusphere jest Raven, pakiet umożliwiający użytkownikom dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej do wszystkich niezbędnych w ich pracy informacji. Raven pozwala użytkownikom samodzielnie tworzyć indywidualne portale

informacyjne nazwane MyPlace, które - oprócz podstawowych informacji, takich jak lista spotkań w kalendarzu pracownika, najnowsza poczta elektroniczna, lista zadań do realizacji itp. - mogą także zawierać informacje pochodzące z trudniej dostępnych źródeł, takich jak korporacyjne bazy danych, systemy ERP i CRM, a także bazy partnerów i klientów firmy.

Użytkowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej MyPlace może być predefiniowany przez administratora sieci lub też konfigurowany indywidualnie przez użytkownika. Raven daje do dyspozycji użytkownika wiele funkcji powiązanych z innymi wykorzystywanymi w jego sieci aplikacjami Lotusa (Domino, Notes, SmartSuite, SameTime, Domino Doc, Domino Workflow itp.). Dzięki temu użytkownik może np. uruchamiać funkcję Knowledge Search, pozwalającą mu wyszukać we wszystkich dostępnych źródłach danych informacje o firmie, z którą ma do czynienia, lub też o kliencie, z którym musi się skontaktować. Może również prowadzić "pogaduszki" w czasie rzeczywistym ze swoimi współpracownikami.

Podstawową zaletą Raven jest fakt, że nie wymaga on zastosowania dodatkowego interfejsu użytkownika poza przeglądarką internetową, która oferuje użytkownikom pełną funkcjonalność Notes i Domino, zapewniając pełną integrację dostępnych użytkownikowi na różne sposoby informacji.

Pierwszych produktów z grupy rozwiązań Raven należy spodziewać się na rynku w przyszłym roku.