LOTUS w Polsce

Z okazji Targów Komputer'91 w Polsce byli przedstawiciele firmy LOTUS Development Corporation, panowie Gabor Matyus - dyrektor handlowy na Europę Wschodnią, i Suresh Patel. Chociaż produkty firmy LOTUS są dobrze znane w Polsce, pierwsza oficjalna prezentacja tego przedsiębiorstwa w naszym kraju odbyła się w czasie konferencji PC STANDARD'91. Była ona przygotowana przez firmy: brytyjską - UNI-CORN Consultants Limited i polską - LOGIKA Sp. z o.o. Zapowiada to wejście LOTUS-a na nasz rynek.

Z okazji Targów Komputer'91 w Polsce byli przedstawiciele firmy LOTUS Development Corporation, panowie Gabor Matyus - dyrektor handlowy na Europę Wschodnią, i Suresh Patel. Chociaż produkty firmy LOTUS są dobrze znane w Polsce, pierwsza oficjalna prezentacja tego przedsiębiorstwa w naszym kraju odbyła się w czasie konferencji PC STANDARD'91. Była ona przygotowana przez firmy: brytyjską - UNI-CORN Consultants Limited i polską - LOGIKA Sp. z o.o. Zapowiada to wejście LOTUS-a na nasz rynek.

W ciągu najbliższych tygodni zapadną decyzje dotyczące stworzenia sieci obsługi dla użytkowników produktów firmy LOTUS w Polsce. Jak podkreślał pan Maty-as, jakość obsługi klientów będzie taka sama, jak w krajach zachodnich. Zostanie wybrany lokalny dystrybutor. Jego zadaniem będzie import produktów firmy LOTUS z Irlandii, gdzie są przygotowywane, handel, reklama, badanie potrzeb klientów, zorganizowanie ośrodka szkoleniowego i zapewnienie tzw. technical sup-port, czyli pomocy dla użytkowników. Planowany jest cykl seminariów i wystaw dla dealerów i największych potencjalnych klientów. Wydawane będą tzw. „ne-wsletters" z informacjami i ciekawostkami o 29 produktach firmy LOTUS. Z przeprowadzonych analiz wynika, że Polska może stać się największym rynkiem zbytu z krajów Europy Wschodniej. Doświadczenia z działalności w roku 1991 zadecydują o dalszych planach firmy LOTUS w Polsce.

Produkty firmy LOTUS

Samych elektronicznych arkuszy o wspólnej nazwie LOTUS 1-2-3 jest kilka: LOTUS w Polsce

• wersja 2.01 - dla komputerów PC 2 8088

• wersja 2.2 - dla komputerów PC z procesorem 8088 i 640 KB RAM

• wersja 3 - dla komputerów PC 286/386, 1 MB RAM i DOS lub 3 MB RAM i OS/2

• wersja 123/G - dla komputerów PC/386, 4 MB RAM i OS/2

• SYMPHONY - zintegrowany pakiet zawierający 1-2-3 w. 2.01 oraz bazę danych, procesor tekstowy, program graficzny i komunikacyjny.

W opracowaniu jest wersja na komputery Macintosh.

Ponadto firma LOTUS proponuje takie produkty, jak:

• LOTUS Information Management - bardzo drogi program wspomagający zarządzanie firm

• Freelance Plus 30 - program do graficznej prezentacji danych, tzw. „business graphics"

• LOTUS Agenda - komputerowy notatnik

• LOTUS Magellan - do odszukiwania i przeglądania zbiorów na dysku

• LOTUS NetworkArchitecture-zawierający oprogramowanie Standard, Server, Node.

1-2-3 w. 3.1

Najpopularniejszym w Polsce produktem firmy LOTUS jest program 1-2-3 wersja 2.01 lub 2.2. Jest to znakomity elektroniczny arkusz CWIL o wszechstronnym zastosowaniu. Wersja 3.1 tego programu daje wiele nowych możliwości. Przede wszystkim użytkownik pracuje w środowisku typu WYSIWYG, czyli dokładnie to, co widzi na ekranie otrzyma na wydruku, włącznie z różnymi krojami czcionek, kolorami,liniami i wykresami. Z kolei technologia 3D pozwala prosto i wygodnie zorganizować pracę: każdy zbiór może zawierać do 256 arkuszy, każdy o 256 kolumnach i 8192 wierszach. Arkusze mogą być powiązane ze sobą i z arkuszami z innych zbiorów. Wydruki mogą być perfekcyjnie dopracowane zanim zostaną wydrukowane - dopuszczalne jest dopisanie tekstu, linii, symboli na wykresie i wybór 224 kolorów. Wersja 3.1 współpracuje z programem WINDOWS, korzysta z mechanizmu pamięci wirtualnej i pracuje w sieci.

Polskie wersje

W czerwcu ubiegłego roku w Budapeszcie w czasie spotkania czołowych firm software'owych świata przyjęto standard znaków dla krajów Europy Wschodniej. Jest to standard IBM Latin-2, czyli tzw. „code page 852". Firma LOTUS przygotowała program LOTUS 1-2-3 wersję 2.2 stosując ten standard, lecz jak pokazało doświadczenie, m.in. na Węgrzech, był to błąd firmy. Dużo większym popytem cieszyła się wersja 3.1. W związku z tym w Polsce obok oferowanej wersji 2.2 umożliwiającej wprowadzanie polskich liter rozważa się przygotowanie wersji

3.1 ze standardem Latin-2. Następnie przewiduje się opracowanie HELP-u i dokumentacji w języku polskim. W 1992 roku zapadnie decyzja o całkowitym spolszczeniu najbardziej popularnego produktu firmy LOTUS.

Licencje

Kilkakrotnie padało pytanie o postępowanie firmy wobec nielegalnych użytkowników programów firmy LOTUS i o ewentualne zastosowanie amnestii wobec tych osób. Odpowiedź pana Matyasa była jednoznaczna. Nie można mówić o amnestii, gdyż nie zostało popełnione żadne przestępstwo. Dotychczasowe warunki ekonomiczne oraz prawne zmuszały do takiego postępowania. Obecnie sytuacja ulega zmianie. Niebawem będzie można kupić produkty firmy LOTUS w Polsce za złotówki. Być może LOTUS postąpi w Polsce tak, jak to zrobił na Węgrzech. Każdy nielegalny użytkownik mógł się zarejestrować nabywając LOTUSA 1-2-3 wersję 2.01 za 150 USD wraz z podręcznikiem w języku węgierskim i z jednodniowym kursem w firmowym ośrodku szkoleniowym. To go również uprawniało do zakupu „up-date'ów". W ten sposób sprzedano w ciągu paru miesięcy 2 tys. kopii LOTUSA 1-2-3. Zatem już niebawem będzie obowiązywała zasada: „DON'T COPY THIS FLOPPY" niekopiowania dyskietek dystrybucyjnych firmy LOTUS.


TOP 200