LOT wspomagany hurtowo

Jedna z największych w Polsce hurtowni danych powstanie w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA.

Jedna z największych w Polsce hurtowni danych powstanie w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA.

Dla Polskich Linii Lotniczych LOT SA (PLL LOT) najważniejszymi projektami informatycznymi są: budowa z wykorzystaniem hurtowni danych systemu informowania kierownictwa (MIS) i stworzenie sieci rozległej. Jeśli nowy zarząd je zaakceptuje, to powstanie największa w Polsce hurtownia danych. Dotychczas w Polsce wielkość hurtowni nie przekraczała 10 GB. LOT natomiast zakłada, że w chwili uruchomienia jego systemu zgromadzone, zagregowane już dane będą zajmować co najmniej 80 GB.

Dane bieżące i archiwalne

Wśród wymagań stawianych hurtowni danych, przedstawiciele LOT-u za najważniejsze uznają możliwość objęcia nią ogromnej ilości danych, które będą zbierane z ponad 80. systemów stosowanych przez polskiego przewoźnika. Niektóre z nich będą pochodziły także z taśm MIDT (Management Information Data Take). "Są one wykorzystywane głównie przez nasz dział handlowy do diagnozowania rynku i określania preferencji klientów" - mówi Zygmunt Cal, dyrektor biura teleinformatyki w Polskich Liniach Lotniczych LOT SA.

W przygotowywanej hurtowni danych mają być przetwarzane informacje z systemów finansowych LOT-u oraz kilkunastu podległych mu spółek. Firma ta dysponuje również danymi archiwalnymi gromadzonymi od ponad 5 lat, które dotyczą zarówno głównej sfery działalności, czyli transportu lotniczego, jak też innych, np. catteringu. Dane będą gromadzone również z aplikacji do obsługi gospodarki materiałowej i systemów przepływu pieniędzy.

Przekonać zarząd

Projekt ten musi jednak zostać zaakceptowany przez nowy, powołany w ubiegłym tygodniu zarząd. Przedstawiciele biura teleinformatyki planują przeprowadzenie prezentacji przykładowego systemu typu i jego możliwości, mającej przekonać kierownictwo firmy do sfinansowania tego przedsięwzięcia. "Wprawdzie zarząd jest przekonany co do celowości wdrożenia tego rozwiązania w firmie, lecz wiąże się ono jednak ze znacznymi nakładami finansowymi w ciągu kilku lat realizacji projektu" - mówi Zygmunt Cal.

Obecnie większość pieniędzy spółka inwestuje w zakup i leasing samolotów. "Lecz brak odpowiednich narzędzi informatycznych stanowi istotną barierę dla realizowania podstawowej działalności spółki" - twierdzą pracownicy biura teleinformatyki.

Dane w intranecie

Głównymi użytkownikami systemu mają być członkowie zarządu, lecz także dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych oraz kierownicy biur i działów. Hurtownia danych i oparty na niej system informowania kierownictwa ma ułatwić im podejmowanie decyzji.

LOT planuje także udostępniać część informacji za pośrednictwem tworzonej sieci intranet i wewnętrznego serwera WWW . Wcześniej jednak musi powstać sieć rozległa. Spółka zakupi dwa serwery - jeden przeznaczony dla wewnętrznego serwera WWW, drugi do obsługi poczty elektronicznej dla 4 tys. pracowników firmy. Oba systemy mają znacznie zmniejszyć obieg dokumentów papierowych w firmie.

Przy budowie systemu informowania kierownictwa partnerem LOT zostanie prawdopodobnie NCR Polska Sp. z o.o. Nie wybrano jeszcze narzędzi, przy użyciu których ma być zbudowana hurtownia danych. Rozważane są produkty i Sybase.