LLP Group ogłosiła wyniki finansowe za 2001 rok

Istniejący kilka miesięcy polski oddział czeskiej firmy wypracował w minionym roku 1% przychodów LLP Group - czyli ponad 60 tys. USD.

Grupa LLP podała wyniki finansowe za miniony rok, które były najwyższe w historii firmy, istniejącej od 1992 roku. LLP Group wypracowała 6,48 mln USD przychodów, co oznacza wzrost o 23%. Zysk netto firmy zamknął się sumą 255 tys. USD (250 tys. USD w 2000 r.)

"Rok 2001 był dla nas dobrym okresem. Udało się nam przełamać trzyletni okres spadku przychodów." - mówi Adam Bager, założyciel i prezes LLP Group.

Zobacz również:

Największy udział w ogólnych przychodach LLP Group, bo aż 42%, miała czeska centrala firmy - LLP Prague. Oddział węgierski spółki wypracował 30% ubiegłorocznych przychodów LLP Group, a LLP w Bukareszcie około 15%. Pozostałe cztery oddziały firmy w Bratysławie, Sofii, Zagrzebiu i Warszawie przyniosły łącznie 13% przychodów LLP Group. Polski oddział, który powstał jesienią ubiegłego roku, wypracował 1% łącznych przychodów grupy, a więc ponad 60 tys. USD. Warszawskim oddziałem firmy kieruje Beata Olechowska.

Wzrost przychodów całej grupy LLP pochodzi głównie z podstawowej działalności spółki jaką jest sprzedaż licencji na oprogramowanie finansowo-księgowe SunSystems i jego wdrożenia. W 2001 r. zatrudnienie w LLP Group wzrosło ze 100 do 130 pracowników. LLP Group oferuje również rozwiązania B2B (eProcurement) - system Ariba, klasy CRM – system Pivotal czy time@work – oprogramowanie typu Professional Services Automation.