LG Petro Bank powoła Fundusz Przedsięwzięć Internetowych

LG Petro Bank zamierza stworzyć Fundusz Przedsięwzięć Internetowych, którego zadaniem będzie udzielanie wsparcia kapitałowego projektom związanym z Internetem. Jest to kolejna instytucja zainteresowana inwestycjami na tym rynku w Polsce. O pozostałych pisaliśmy w CW 1/00.

LG Petro Bank zamierza stworzyć Fundusz Przedsięwzięć Internetowych, którego zadaniem będzie udzielanie wsparcia kapitałowego projektom związanym z Internetem. Jest to kolejna instytucja zainteresowana inwestycjami na tym rynku w Polsce. O pozostałych pisaliśmy w CW 1/00.

"Fundusz nie jest jeszcze osobą prawną. W ramach banku została jedynie wyasygnowana kwota 2 mln zł, która będzie przeznaczona na inwestycje internetowe. Kiedy zostaną spełnione wszystkie wymogi prawne, fundusz zyska osobowość prawną" - wyjaśnia Maciej Wiśniewski, zarządzający portfelem akcji banku i jedna z czterech osób, które są odpowiedzialne za tworzenie funduszu w Petro Banku z Łodzi. Wówczas udziały funduszu będą mogli również nabywać klienci banku.

W ciągu najbliższego tygodnia LG Petro Bank poda do wiadomości kryteria, jakie będą musiały spełniać projekty, aby uzyskać środki z funduszu. Po wypełnieniu odpowiedniej aplikacji, będą się o nie mogły starać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Również w ciągu tygodnia mają rozpocząć się rozmowy z pierwszymi kandydatami, którzy od pewnego czasu zgłaszali się do banku.

"Internet to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na świecie. Aby rozwijał się on równie szybko w Polsce, potrzebny jest kapitał " - mówi Andrzej Wiśniewski. "2 mln zł, które zostały wyasygnowane na ten cel, nie są sumą ostateczną. W miarę potrzeb kwota ta może być zwiększona" - dodaje.