Kwestia znaku towarowego Windows

Zdaniem firmy Microsoft, nabyła ona prawo własności znaku handlowego "Windows" poprzez jego szerokie używanie i doprowadzenie do jednoznacznej rozpoznawalności produktów, przeznaczonych dla tego systemu operacyjnego.

Zdaniem firmy Microsoft, nabyła ona prawo własności znaku handlowego "Windows" poprzez jego szerokie używanie i doprowadzenie do jednoznacznej rozpoznawalności produktów, przeznaczonych dla tego systemu operacyjnego.

Dlatego, wbrew licznym pogłoskom, firma nie będzie występowała o rejestrację znaku handlowego Windows. Zgodnie z prawem obowiązującym w USA rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, a jedynie ułatwia jego ochronę. Obecna sytuacja, spowodowana odrzuceniem przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zgłoszenia Microsoftu o zarejestrowanie znaku towarowego Microsoft Windows, nie zmienia praw firmy, nabytych przez szerokie stosowanie tego znaku. Prawa do systemu operacyjnego nie są zagrożone również dlatego, że chronią je ustalenia prawa własności i prawa patentowego.

Natomiast Microsoft planuje wzmocnienie ochrony znaku towarowego dla bezpłatnych licencji, zwanych "Logo zgodności z MS Windows", przeznaczonych do reklamy i promocji oprogramowania firm tworzących software dla MS Windows.


TOP 200