Kwestia prywatności nabiera w czasie pandemii szczególnego znaczenia

Cisco opublikowało w ostatnich dniach raport Data Privacy Benchmark Study 2021, który zbadał praktyk firm dotyczące tak ważnego tematu, jak ochrona prywatności. Powstał on wyniku analizy odpowiedzi udzielonej przez ponad 4 tys. specjalistów ds. bezpieczeństwa i prywatności działających w 25 krajach na całym świecie.

Raport

Raport obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak stosunek do przepisów dotyczących prywatności czy kwestię raportowania kierownictwu statystyk z nią związanych.

Okazuje się, że pandemia wymusiła masowe zmiany w interakcjach międzyludzkich i przyczyniła się do powstania wielu trudnych problemów związanych z prywatnością danych, którym szeroko pojęty biznes musi stawić czoła. Z kolei konsumenci i opinia publiczna są coraz bardziej zaniepokojeni sposobem, w jaki wykorzystywane są ich dane osobowe.

Zobacz również:

A oto 10 kluczowych wniosków, jakie znalazły się w raporcie.

1. 60% organizacji przyznaje, że nie były przygotowane na wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa związane z przejściem na pracę zdalną.

2. 93% organizacji zwróciło się do swoich zespołów ds. ochrony prywatności o pomoc w rozwiązaniu tych problemów.

3. 87% konsumentów wyraziło obawy dotyczące ochrony prywatności przez narzędzia, których muszą używać, aby pracować, współdziałać i łączyć się na odległość.

4. W 90% organizacji raporty dotyczące ochrony prywatności są prezentowane zarządom i radom nadzorczym.

5. Na rynku następuje wyraźna zmiana w kierunku standaryzacji prywatności jako krytycznego wymogu podczas cyfryzacji i realizacji celów biznesowych.

6. Już w ponad 130 krajach istnieją obecnie przepisy dotyczące ochrony prywatności, a prawie 80% respondentów uznało, że przepisy te mają pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie.

7. Większość ludzi nie ma nic przeciwko dzieleniu się informacjami dotyczącymi zdrowia w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale nie czuje się komfortowo w przypadku innych zastosowań, takich jak np. badania naukowe.

8. Ok. 57% ankietowanych popiera wykorzystanie danych przez pracodawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, natomiast mniej niż połowa popiera śledzenie lokalizacji i kontaktów, czy ujawnianie informacji o osobach zakażonych oraz wykorzystywanie danych osobowych do badań naukowych.

9. Prywatność i szerszy ekosystem cyberbezpieczeństwa odegrają kluczową rolę na drodze do wzrostu gospodarczego i odbudowy po pandemii COVID-19.

10. W miarę odradzania się gospodarek i społeczności pojawi się wiele ważnych wyzwań, które zweryfikują, w jaki sposób rządy, firmy i osoby prywatne gromadzą dane osobowe, zarządzają nimi i chronią je, próbując znaleźć równowagę między prawami jednostki a interesem publicznym.

Podsumowując raport, Harvey Jang, wiceprezes i dyrektor ds. prywatności w Cisco, powiedział: „Prywatność osiągnęła należyty status - została uznana za podstawowe prawo człowieka i urosła do rangi priorytetu o znaczeniu krytycznym dla kadry kierowniczej. Wraz z przyspieszonym przejściem do pracy z dowolnego miejsca, prywatność nabrała większego znaczenia w napędzaniu cyfryzacji, odporności korporacyjnej, sprawności i innowacyjności”.


TOP 200