Kuszenie programistów

Tegoroczną konferencję DevDays zdominowały prezentacje Windows 2000 i innych produktów Microsoftu, mających wkrótce pojawić się na rynku.

Tegoroczną konferencję DevDays zdominowały prezentacje Windows 2000 i innych produktów Microsoftu, mających wkrótce pojawić się na rynku.

Na tegoroczną konferencję, przybyło do Warszawy znacznie liczniejsze niż rok temu grono użytkowników narzędzi programistycznych Microsoftu. Gościem specjalnym był Kevin McCall z amerykańskiej centrali firmy, który przedstawił założenia "innego" podejścia do obiegu informacji w przedsiębiorstwie i handlu elektronicznego, związanego z wykorzystaniem technologii XML i serwerów BizTalk.

Prezentacje Server 7.0 połączono z przedstawieniem motoru bazy danych MSDE (szczegółowy opis w CW 32/99). MSDE, dostępny bezpłatnie wraz z niektórymi narzędziami programistycznymi Microsoftu, jest zgodny z bardziej rozbudowanym SQL Server. Z punktu widzenia programistów, dużą zaletą MSDE jest możliwość bezpłatnego rozprowadzania motoru bazy danych razem z opracowaną samodzielnie aplikacją. Wśród omawianych zagadnień dotyczących SQL Server 7.0 znalazło się m.in. zaawansowane programowanie związane z OLAP.

Odrębny blok tematyczny poświęcono Windows 2000, systemowi operacyjnemu, który - według ostatnich zapowiedzi Microsoftu - ma trafić do produkcji pod koniec tego roku. Zainteresowanie wzbudziły zagadnienia dotyczące nowych interfejsów API dla programistów, a także problemy wiążące się z migracją do Windows 2000. Do najciekawszych prezentacji należały te, poświęcone architekturze Windows DNA (Distributed interNet Applications), w tym zmianom między COM a COM+.

Dopełnieniem cyklu był pokaz tworzenia aplikacji internetowych, w rzeczywistości będący przeglądem możliwości pakietu Visual Studio. Udzielono również wskazówek, pozwalających na efektywniejsze projektowanie. Również od strony obsługi programistycznej przedstawiono nowe możliwości serwera komunikacyjnego Microsoft Exchange Server 2000, znanego dotychczas pod nazwą Platinum.

O planach Microsoftu dotyczących nowego serwera komunikacyjnego Exchange, XML i BizTalk czytaj Sieci str. 29 oraz Narzędzia i systemy str. 36


TOP 200