Kuszący urok WWW

Niektórzy producenci sprzętu sieciowego umożliwiają jego konfigurację przez WWW.

Niektórzy producenci sprzętu sieciowego umożliwiają jego konfigurację przez WWW.

Web-Based Enterprise Standards - standard zarządzania sieciami komputerowymi wykorzystujący możliwości Internetu i WWW nie powstanie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Niemniej większość głównych producentów sprzętu sieciowego wykorzystuje już możliwości WWW, aby uprościć zarządzanie siecią.

Mimo że większość aplikacji zarządzających obsługiwanych przez interfejs webowy ma ograniczony zakres, producenci opracowują nowe rozwiązania i strategie, które pozwoliłyby osobom zarządzającym na dokonywanie większej ilości prac przy wykorzystaniu do tego celu przeglądarek WWW. Dzięki tym narzędziom część prac mogliby wykonywać także administratorzy-nowicjusze, nie znający zaawansowanych mechanizmów sieciowych.

Web View

Cabletron Systems Inc. oferuje obecnie w ramach Spectrum, pakietu do zarządzania siecią, oparty na WWW system sprawozdawczy (wyświetlający raporty) oraz Web Alarm View w wersji 4.0. Joe Massey, dyrektor odpowiedzialny za ten produkt, oświadczył pod koniec lipca, że jego firma mogłaby w przyszłości zmienić wszystkie interfejsy klienckie na pracujące w standardach internetowych np. za pośrednictwem WWW.

Spectrum jest w stanie przetworzyć każdy raport dotyczący stanu sieci, jej wydajności, wykorzystania czy statusu znajdujących się w niej urządzeń na standard języka HTML. Użytkownicy korzystający z sieci mogą dzięki temu przeglądać aktualizowane co jakiś czas raporty z jakiegokolwiek serwera Spectrum, wykorzystując do tego celu dowolną przeglądarkę WWW. Mogą oni także wykorzystywać przeglądarkę, by ustalić jak często taki raport jest generowany i jakiego typu informacje zawiera.

Aplikacja ta może także generować wiadomości, które wysyłane będą na pagery. Dzięki temu administrator może otrzymać standardową informację o awarii systemu, a następnie uzyskać jej pełną treść o stanie sieci dzięki przeglądarce WWW zainstalowanej np. na komputerze w domu.

WebView umożliwia administratorowi konfigurację i kontrolę koncentratorów SmartSwitch firmy Cabletron za pomocą standardowego oprogramowania do przeglądania WWW np. Netscape Navigatora lub Microsoft Internet Explorera. Uwalnia to tym samym osoby zarządzające siecią od konieczności borykania się ze skomplikowanymi interfejsami telnetowymi czy też pracy z terminalem przy szafce z urządzeniami sieciowymi za każdym razem, gdy trzeba zrekonfigurować przełącznik.

WebView umożliwia graficzne prezentowanie konfiguracji modułu SmartSwitch, w tym adresów MAC i stanów interfejsów. Pozwala także przy użyciu interfejsu graficznego wydawać komendy sterujące SNMP do urządzeń sieciowych oraz graficznie prezentować statystyki Remote Monitoring (RMON) dla każdego portu. Produkt ten ma być sprzedawany jako standardowe wyposażenie produktów SmartSwitch w drugiej połowie br.

www.router.com

Także inne firmy wykorzystują standard HTTP do zarządzania swoimi urządzeniami. Cisco dostarcza nowe narzędzie ClickStart, umożliwiające niedoświadczonym użytkownikom skonfigurowanie routera z serii Cisco 1000 bez konieczności instalowania na komputerze dodatkowego oprogramowania. W momencie włączenia do sieci router "pożycza" aktualnie nie wykorzystywany adres IP i przyporządkowuje mu nazwę router.com. Po wpisaniu tej nazwy w przeglądarce WWW administrator łączy się z routerem i może dokonać jego konfiguracji oraz konfiguracji połączenia.

Także w ostatnią wersję oprogramowania Internetworking Operating System (IOS) w wersji 11.1 Cisco wbudowało kilka opartych na WWW narzędzi do zarządzania. W przyszłym roku system ten wyposażony będzie w interfejs zbliżony do przeglądarek internetowych.

Kathy Rocha, dyrektor ds. marketingu w 3Com Corp., oświadczył, że pewnego dnia tego typu interfejs stanie się być może jedynym rozwiązaniem wykorzystywanym w zarządzaniu sieciami, jednak obecnie 3Com podchodzi do tego zagadnienia z rezerwą. Jednak już na jesieni br. użytkownicy produktów tej firmy będą mieli możliwość monitorowania stanu urządzeń sieciowych przez WWW. "To, czy bardziej rozszerzymy tego rodzaju rozwiązania, zależy od reakcji klientów" - dodaje Kathy Rocha.


TOP 200