Kursy teleinformatyczne

CITCOM-PW to wspólna polsko-francuska inicjatywa szkoleniowa wspierana przez Fundację France-Pologne, Conseil Regional d'Ile de France, a ze strony Politechniki Warszawskiej Instytuty: Informatyki i Telekomunikacji Wydziału Elektroniki. Szkolenia te, przeznaczone są dla absolwentów kierunków telekomunikacja, informatyka, bądź absolwentów innych kierunków o bogatym doświadczeniu zawodowym w tej dziedzinie. Edukacja będzie prowadzona dwuetapowo.

CITCOM-PW to wspólna polsko-francuska inicjatywa szkoleniowa wspierana przez Fundację France-Pologne, Conseil Regional d'Ile de France, a ze strony Politechniki Warszawskiej Instytuty: Informatyki i Telekomunikacji Wydziału Elektroniki. Szkolenia te, przeznaczone są dla absolwentów kierunków telekomunikacja, informatyka, bądź absolwentów innych kierunków o bogatym doświadczeniu zawodowym w tej dziedzinie. Edukacja będzie prowadzona dwuetapowo.

Etap pierwszy szkoleń (18.10.1993-30.01.1994) będzie prowadzony metodą intensywnych kilkudniowych sesji, w trakcie których słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami w wybranych przez siebie tematach (przegląd architektur komputerów, programowanie obiektowe, Unix, relacyjne bazy danych, Oracle, organizacja projektów oprogramowania sieci telekomunikacyjnych, analiza oraz projektowanie sieci komputerowych, LAN, sieci X.25, poczta elektroniczna, ISDN, projektowanie sieci telefonicznych, ochrona informacji, systemy ekspertowe).

Etap drugi, realizowany we Francji przez 2-3 miesiące po 15.02.1994., to praktyka w wybranych przedsiębiorstwach francuskich (w ubiegłych latach: Alcatel, Delog, Institut Francais du Petrole, Microsoft France, Northern Telecom, SNCF, SOFRACOM, Teliris i Verifone). Wyjazdy te przewidziane są dla najlepszych, którzy w I etapie zaliczyli co najmniej 10 przedmiotów. Ci, którzy pomyślnie ukończą obydwa etapy, otrzymają francuski dyplom Euromaster oraz dyplom Studium Podyplomowego PW. Pozostali otrzymują certyfikat o zakresie ukończonych przedmiotów.

CITCOM-PW należy do międzynarodowej sieci centrów szkolenia zawodowego, zlokalizowanych m.in. w Atenach, Budapeszcie, Karlsruhe, Krakowie, Lizbonie, Madrycie, Sankt Petersburgu, Paryżu, Tunisie i Żylinie.

Cena pojedynczego kursu I etapu wynosi 2-4,5 mln zł, ale zapisanie się na wiele kursów uprawnia do kroczących zniżek procentowych (przy 10 kursach zniżki wynoszą aż 50% sumy cen kursów). Słuchaczom II etapu przysługuje zakwaterowanie w czasie praktyki we Francji i stypendium 3000 FRF miesięcznie. Słuchacze kursów CITCOM-PW uzyskują dodatkowe uprawnienia do 10% zniżki cen na autoryzowanych kursach Novella organizowanych przez bielski Techmex. Do podobnych zniżek są uprawnieni absolwenci kursów Techmexu, ubiegający się o przyjęcie na kursy CITCOM-PW.

Kierownikami podyplomowych kursów są dr Andrzej Pająk z Instytutu Informatyki i dr Marek redniawa z Instytutu Telekomunikacji. Zgłoszenia z odpowiednimi dokumentami można składać do 24 września w sekretariatach obu instytutów. Ich telefony to: (0-22) 25 43 69 i 25 09 10.


TOP 200