Kursy komputerowe w USA

Info World podaje jakie kursy komputerowe są oferowane obecnie w USA.

Info World podaje jakie kursy komputerowe są oferowane obecnie w USA. Firma ExecuTrain w dwustronicowym ogłoszeniu oznajmia, że prowadzi w 65 ośrodkach ponad 125 różnego rodzaju kursów. Firma zapewnia 10-osobowe klasy wyposażone w komputery, specjalne projektory rzucające obraz monitora instruktora kursu na ekran, rzutniki do pisania mazakiem itp. Dostarcza też dyskietki i podręczniki ułatwiające naukę. Dodatkowo firma uruchomiła numery telefonów, dzięki którym, każdy z absolwentów może korzystając z wiedzy jej pracowników, odświeżyć swe wiadomości na tematy odbytego kursu. Jeżeli uczestnik kursu nie jest zadowolony z jego rezultatów, ExecuTrain zwraca mu pieniądze lub oferuje wolny od opłat kurs, z powtórzeniem materiału.


TOP 200