Kursy e-learningu na UMCS

Lubelski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako pierwsza polska uczelnia podpisał ze spółką WiedzaNet umowę o zakupie kursów NTEg, dystrybuowanych przez firmę i udostępnianie ich studentom uczelni.

Przedmiotem kontraktu była sprzedaż 10 tys. licencji na kursy z zakresu podstaw obsługi pakietów biurowych Microsoftu.

Projekt jest wspólną inicjatywą Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS oraz Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (PUW). PUW prowadzi studia i kursy uzupełniające przez Internet. Jego zadaniem jest wspomaganie szkoleń i wykładów tradycyjnych i promowanie nowoczesnych metod nauki. Polski Uniwersytet Wirtualny tworzy centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji nauczania zdalnego. Kursy e-learning NETg mają uatrakcyjnić ofertę studiów i umożliwić studentom zdobycie nowych, praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców. UMCS jest już kolejną uczelnią wyższą, która korzysta z kursów przygotowanych przez NETg. Klientami tej firmy są m.in. University of Phoenix, University of Michigan, University of Illinois, Indiana University, University of South Alabama, University of Kentucky, University of Chicago, Columbia Business School, London School of Economics and Political Science.

Zobacz również: