Kurier plików

System NetWare będzie wyposażony w profesjonalny serwer FTP.

System NetWare będzie wyposażony w profesjonalny .

Novell udostępnił wersję beta nowego, znacznie usprawnionego oprogramowania serwera FTP. Znajdzie się ono w kolejnej wersji sieciowego systemu operacyjnego NetWare, znanej obecnie jako Cobra.

FTP z NDS

Novell zapewnia, że poprawiono proces instalacji i konfiguracji oprogramowania. Nowością jest integracja z usługami katalogowymi Novell Directory Services (NDS) i systemem bezpieczeństwa NetWare. Dzięki temu użytkownicy identyfikowani przez NDS będą mieli takie same prawa dostępu do katalogów serwera FTP, jakie nadano im na poziomie systemu plikowego serwera NetWare. Ponadto użytkownik korzystający z nowego serwera FTP będzie mógł przemieszczać się po drzewie NDS i innych serwerach NetWare w ramach tego samego drzewa usług katalogowych.

Chociaż Novell nie świadczy wsparcia technicznego użytkownikom nowego serwera FTP uruchamiającym go na platformie NetWare 4.11, to - wg zapewnień firmy - oprogramowanie bez problemów powinno pracować na starszej wersji systemu.

Serwer FTP może interpretować nazwy plików zarówno we właściwym dla DOS formacie ośmiu znaków i trzech liter rozszerzenia, jak i wykorzystując długie nazwy w unixowym formacie NFS.

Do wymiany

Najnowsza wersja serwera FTP ma całkowicie zastąpić dotychczas dostępne oprogramowanie realizujące te funkcje w systemie NetWare (oferowane w ramach pakietu NFS Services for Net-Ware). Poprzednia wersja serwera FTP składała się z kilku modułów NLM oraz interfejsów UNICON i UNIXLIB.

Nowa wersja jest dostarczana w postaci pojedynczego modułu NLM i jednego pliku konfiguracyjnego. Zarządzanie pracą serwera FTP jest możliwe z poziomu jednej konsoli NWAdmin.

Novell FTP Server obsługuje protokoły FTP i TFTP (Trivial FTP). Wyposażony jest w rozszerzenia protokołu FTP dokonane przez firmę IBM, które umożliwiają poprawną współpracę z systemami komunikującymi się na podstawie protokołu SNA.

Pełna, internetowa wersja systemu NetWare o nazwie Cobra, ma być wprowadzona na rynek w listopadzie br. Według zapewnień Novella jeszcze przed końcem br. powinna być dostępna w Polsce.

Najważniejsze cechy nowej wersji NetWare

Serwer FTP zintegrowany z systemem bezpieczeństwa NetWare oraz usługami NDS

Serwer list dyskusyjnych News

Novell Portal Services

Novell Knowledge Server

NDS 8

<hr size=1 noshade>Osoby zainteresowane testowaniem oprogramowania Novell FTP Server mogą pobrać je spod adresu http://support.novell.com/beta/public/nftps/download.htm.