Kultura uczenia się – dlaczego warto ją pielęgnować?

Organizacje uczące się pracują wydajniej, szybciej reagują na zmiany rynkowe i mają z reguły większą przewagę konkurencyjną. Kultura uczenia się ma szczególnie istotne znaczenie w branży IT, rozwijającej się w oszałamiającym tempie.

„Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz” mówi stare, polskie przysłowie. I doskonale sprawdza się w dobie gwałtownego postępu technologicznego. Ci, którzy z nauką są na bakier, szybko zostają w tyle za organizacjami, które pielęgnują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o ciągłe doskonalenie. Organizacje uczące się, czyli pozyskujące nowe innowacje, obserwujące trendy w dziedzinie innowacji i wykorzystujące zdobytą wiedzę w połączeniu z rozwojem osobistym utalentowanych pracowników, nie tylko są w stanie przetrwać na rynku, ale wręcz na nim kwitną.

Precyzyjną definicję „organizacji uczącej się” można znaleźć m.in. w ostatnim raporcie PayScale dotyczącym budowania kultury uczenia się w firmie (ang. Creating a Culture of Learning). To organizacja, która w sposób planowy i zamierzony gromadzi i przetwarza informacje, a następnie dzieli się nimi w celu podnoszenia wydajności pracy i poprawy wyników. Większa elastyczność sprawia, że jest ona w stanie lepiej i szybciej reagować na nieprzewidziane sytuacje rynkowe i gwałtowne zmiany.

- W branży IT codziennie pojawiają się nowe rozwiązania, nowe technologie, nowe innowacje. Firmy muszą pracować wydajniej, stosować coraz bardziej inteligentne metody działania, szybko reagować na sygnały z rynku i nieustannie pilnować swojej przewagi konkurencyjnej. Co więcej, organizacje ukierunkowane na uczenie się zazwyczaj są w stanie zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, dla których rozwój osobisty ma niebagatelne znaczenie. Dzięki temu wciąż są na topie – mówi Tim Low, wiceprezes ds. marketingu w PayScale.

Jak wynika z raportu PayScale, regularne szkolenia i nacisk na ciągłe doskonalenie powinny stanowić fragmentu opisu każdego stanowiska w firmie. Procesy uczenia się powinny stanowić serce każdej silnej organizacji i być postrzegane jako standard, część kultury organizacyjnej. Nie chodzi tu tylko o organizację dodatkowych szkoleń i warsztatów dla pracowników, lecz włączenie procesów uczenia się w każdy projekt lub zadanie. Pracownicy powinni być zachęcani do zagłębienia się w problem, rozwijania umiejętności w praktyce, zadawania pytań i korzystania ze wsparcia merytorycznego przy każdej przeszkodzie, na jaką trafiają.

Uczenie się przynosi realne korzyści biznesowe

Podkreślanie istoty uczenia się jako jednej z głównych wartości firmy sprawia, że organizacje mogą ciągle się rozwijać i nie stoją w miejscu. Co ciekawe, organizacje uczące się zazwyczaj szybciej wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi, są bardziej elastyczne, a ich pracownicy wykazują większe zaangażowanie, częściej też zostają w firmie, rozwijając się razem z nią.


TOP 200