Kult trójwymiaru

Szwedzka firma Cycore AB promuje w Polsce nową technologię wyświetlania obiektów przestrzennych na stronach WWW.

Szwedzka firma Cycore AB promuje w Polsce nową technologię wyświetlania obiektów przestrzennych na stronach WWW.

Co zrobić, żeby strony internetowego serwisu firmy, informujące o jej produktach, były bardziej atrakcyjne dla oglądającego? Jak umożliwić klientowi lepsze poznanie produktu prezentowanego w "niedotykalnym" świecie cyberprzestrzeni? To pytania, jakie stawiają sobie specjaliści od reklamy i marketingu zajmujący się Internetem. Odpowiedzią może być wprowadzenie na płaskie strony WWW trzeciego wymiaru tak, aby klient mógł zobaczyć nie tylko dwuwymiarowy rzut, ale przestrzenny obraz prezentowanego produktu. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby obiekt można było "dotykać", a on reagowałby jak rzeczywisty produkt - np. w przypadku prezentacji telefonu komórkowego obraz zmieniałby się pod wpływem naciskania wirtualnych klawiszy, tak jak prawdziwy telefon.

Do uzyskania takich efektów służy technologia Cult3D. Za jej pomocą można dodać do strony WWW okienko z trójwymiarowym modelem dowolnego obiektu, który można obracać wokół dowolnej osi, przesuwać i skalować. Może on składać się z wielu części pokrytych różnymi teksturami.

Obiekty nie muszą być statyczne. Grafik, definiując wektorowy zapis obiektu, tworzy jednocześnie hierarchię poszczególnych elementów, które się nań składają. Każdy z tych elementów można wyposażyć w możliwość interakcji (np. naciśnięcie symulowanego przycisku play w modelu magnetofonu wywoła określoną akcję - odtworzy muzykę). Ta interakcja to także zmiana trójwymiarowego obiektu (w przywołanym przykładzie klawisz zostanie wizualnie wciśnięty). Gotowe modele trójwymiarowe moż- na importować. W tym zakresie Cult3D współpracuje z programem 3D Studio Max.

Przede wszystkim szybko

Tym, co stanowi o atrakcyjności tego rozwiązania, jest przede wszystkim wydajność modułu zawartego w Cult3D, odpowiedzialnego za wyświetlanie i wizualizację trójwymiarową (rendering). Czekać trzeba na załadowanie obrazu obiektu do pamięci (w przypadku obiektów mieszczących się w okienku na stronie WWW to na ogół kilkadziesiąt KB), później jego wyświetlanie odbywa się płynnie i to przy stosunkowo małych wymaganiach wobec sprzętu. Do efektywnej pracy wystarczy już najsłabsze Pentium bez specjalizowanej karty graficznej.

Aby zaprezentować obiekty Cult3D, potrzebne jest odpowiednie rozszerzenie przeglądarki (Netscape Navigator lub Internet Explorer).

Obecnie firma pracuje nad dołączaniem obiektów Cult3D do plików w formacie Adobe PDF (Portable Document Format). Byłyby one widoczne w dokumentach PDF, podobnie jak na stronach WWW . W dalszych planach jest stworzenie możliwości dołączania trójwymiarowych interaktywnych modeli do dokumentów .

Cena za efekty

Nietypowy jest model dystrybucji tego rozwiązania. Technologia Cult3D, rozszerzenia przeglądarki i narzę-dzia potrzebne do tworzenia obiek-tów w formacie Cult3D (Cult3D Designer) są dostępne bezpłatnie. Należy zakupić jedynie gotowe modele trójwymiarowe, które są stosowane w celach komercyjnych w Internecie lub na płytach CD-ROM (opłata 3600 USD dotyczy grup produktowych, według klasyfikacji przyjętej w Unii Europejskiej, gdzie wyznaczono 42 grupy).

Firma Cycore liczy, że w ten sposób upowszechni swoje rozwiązanie wśród użytkowników, zachęci firmy do eksperymentów i tym samym sprawi, iż Cult3D stanie się popularną technologię internetową. Dotychczas wśród klientów znalazły się takie firmy, jak Kodak, ABB i Nokia. Przedstawicielem firmy Cycore w Polsce jest wrocławskie Centrum-3D.


TOP 200