Kuloodporny GroupWise w wersjach dla wielu systemów

Kolejna edycja systemu komunikacyjnego GroupWise firmy Novell - o kryptonimie "Bullet Proof" - jest w fazie testów Beta 2. Oprogramowanie testowe otrzymała ograniczona liczba użytkowników. Ostateczna wersja pakietu ma trafić na rynek w marcu przyszłego roku. Podstawowymi nowościami w stosunku do wersji GroupWise 5.5 oraz pakietu Enhancement Pack będą: praca na wielu platformach systemowych, pełna integracja z NDS-em, a także znacznie usprawnione mechanizmy pracy z wykorzystaniem przeglądarki WWW jako podstawowego interfejsu użytkownika zarówno do pracy z pocztą elektroniczną, jak i realizowania systemów obiegu informacji i dokumentów.

Wszechstronniejszy

W Bullet Proof wprowadzono wiele rozszerzeń funkcjonalnych zarówno po stronie administratora, jak i użytkowników poczty elektronicznej. Wszystkie zadania administracyjne są wykonywane za pomocą konsoli zarządzania ConsoleOne, co eliminuje konieczność korzystania z kilku narzędzi (np. NetWare Administrator). Nowością jest również funkcja Smart Purge, która będzie zapobiegać trwałemu kasowaniu wiadomości (nawet gdy zostaną usunięte), jeśli wcześniej nie zostały zarchiwizowane. Administrator będzie miał również możliwość wymuszenia uruchamiania przez użytkowników klienta GroupWise w trybie Offline - dzięki czemu komunikaty każdorazowo będą przenoszone z serwera na lokalny dysk użytkownika. Funkcja ta ma zapobiegać przepełnianiu dysków twardych serwerów pocztowych. Oczywiście, administrator nadal może limitować objętość skrzynek pocztowych, przesyłanych listów itp.

Oprogramowanie klienta Bullet Proof umożliwia przeglądanie informacji zawartych na serwerach NNTP. Pozwala też importować dane z takich pakietów POP3/IMAP4, jak Outlook Express (do wersji 5.x) i Netscape Communicator (do wersji 4.7). Dzięki integracji w usług GroupWise Wireless możliwe będzie definiowanie w pakiecie klienckim reguł, pozwalających na przesyłanie określonych wiadomości na pagery, telefony komórkowe itp.

Klienta GroupWise WebAccess wzbogacono o funkcję słownika, umożliwiającą weryfikację poprawności językowej listów wysyłanych za pośrednictwem przeglądarek WWW. Zostanie też wyposażony w możliwość automatycznego dołączania sygnatur do komunikatów, jak również możliwość tworzenia i dostępu do współdzielonych folderów. Nowością będzie funkcja automatycznego renderowania stron HTML i WML na potrzeby mikroprzeglądarek zawartych w telefonach komórkowych, komputerach naręcznych itp.

Dla wielu platform

Nowa wersja aplikacji GroupWise ma być dostępna dla platform NetWare 4.x i 5.x oraz Windows NT 4.0, 2000, Solaris 2.6 i 8.0 oraz Red Hat Linux. Wersje przeznaczone dla Solarisa i Linuxa mają trafić na rynek w 2-3 miesiące po premierze podstawowej wersji oprogramowania, przeznaczonej dla Windows NT, 2000 i NetWare.


TOP 200