Kubernetes z pamięcią masową

Red Hat, globalny dostawca rozwiązań open source, poinformował o włączeniu rozwiązania Red Hat OpenShift Data Foundation do platformy Red Hat OpenShift Platform Plus. Dzięki temu usługi w zakresie danych, w tym pamięć masowa definiowana programowo, są obecnie dostępne w ramach platformy Kubernetes.

fot. Markus Spiske/Unsplash

Red Hat OpenShift Platform Plus udostępnia kompletny, gotowy do zainstalowania, wielochmurowy stos rozwiązań Kubernetes. Red Hat OpenShift Data Foundation zapewni programistom spójną platformę danych z trwałą pamięcią masową, która może obejmować różne chmury i infrastruktury oraz udostępni zespołom operacyjnym IT funkcje zarządzania danymi.

Red Hat OpenShift Platform Plus obejmuje następujące rozwiązania:

Red Hat OpenShift Container Platform— spójne rozwiązanie w zakresie chmury hybrydowej oparte na platformie Kubernetes, które pomaga programistom szybko tworzyć i dostarczać aplikacje przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności i wydajności zespołów operacyjnych IT.

Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes— pomaga zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury, obciążeń oraz łańcuchów dostarczania oprogramowania.

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes — zapewnia kompleksową widoczność, zarządzanie i kontrolę nad klastrami Kubernetes w całym środowisku hybrydowym i wielochmurowym.

Red Hat Quay— udostępnia globalny i skalowalny rejestr kontenerów, pomagający w utworzeniu spójnego strumienia tworzenia oprogramowania, który obejmuje różne infrastruktury. Obrazy są analizowane pod kątem luk w zabezpieczeniach, co pozwala identyfikować potencjalne problemy i tym samym ułatwia zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials— udostępnia wbudowane i jednolite funkcje zarządzania danymi klastra dla skonteneryzowanych obciążeń w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Kubernetes jest de facto standardem w orkiestracji kontenerów. Zapewnia zaawansowany mechanizm umożliwiający orkiestrację na dużą skalę, wymaga jednak dodatkowych komponentów, aby w pełni zaspokoić potrzeby przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i uruchamiania nowoczesnych aplikacji. Red Hat OpenShift Platform Plus łączy w sobie niezbędne funkcje, które zapewniają spójną ochronę aplikacji i zarządzanie nimi w całym cyklu życia oprogramowania w klastrach Kubernetes — nawet w różnych infrastrukturach chmurowych. Dzięki Red Hat OpenShift Platform Plus przedsiębiorstwa uzyskują jedno rozwiązanie, które udostępnia narzędzia i funkcje pozwalające przyspieszyć realizację projektów chmurowych i wdrożenie procesów DevSecOps w całej chmurze hybrydowej, w tym na brzegu sieci.

Zobacz również:

  • Jak wybrać platformę CI/CD w chmurze?
  • Java wciąż w czołówce najpopularniejszych języków programowania

Klienci firmy Red Hat, którzy mają aktywną subskrypcję Red Hat OpenShift Platform Plus, otrzymują rozwiązanie OpenShift Data Foundation Essentials w ramach istniejącej subskrypcji bez dodatkowych kosztów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200