Ku samorządowi przyszłości

Micomp zamierza wzbogacić oferowane aplikacje dla urzędów o funkcje umożliwiające komunikację obywateli z urzędnikami za pośrednictwem Internetu.

Micomp zamierza wzbogacić oferowane aplikacje dla urzędów o funkcje umożliwiające komunikację obywateli z urzędnikami za pośrednictwem Internetu.

Wizja katowickiego Micompu polega na opracowaniu rozwiązań, dzięki którym obywatele mogliby załatwiać jak najwięcej spraw urzędowych za pośrednictwem sieci - od przeglądania bieżących komunikatów, aż po składanie tą drogą podań. Obsługa obywateli przez Internet ma być w przyszłości jednym z kierunków rozwoju Micompu.

W nielicznych polskich miastach wprowadza się rozwiązania internetowe, ale głównie są to elektroniczne tablice informacyjne, oferujące niewiele ponad zbiór standardowych informacji o działalności jednostki administracji, w najlepszym przypadku zbiór procedur urzędowych koniecznych do załatwienia określonych spraw. Zdaniem przedstawicieli Micompu, realizacja ich wizji na razie jest niemożliwa. Nie ma przepisów prawnych, które pozwalałyby urzeczywistnić wizję "wirtualnej gminy". Zapewne trudno też byłoby dzisiaj znaleźć urzędy przygotowane do wprowadzenia obsługi przez Internet. "Jesteśmy jednak pewni, że z czasem się to zmieni" - mówi Iwona Łaskawiec, dyrektor działu sprzedaży i marketingu Micomp.

Zestaw dla gminy

Trzonem działalności firmy Micomp, powstałej w 1984 r., jest produkcja oprogramowania dla urzędów administracji państwowej szczebla rządowego i samorządowego. Jak twierdzą przedstawiciele Micompu, firma opracowała własne normy i standardy do tworzenia ergonomicznego oprogramowania, a także własny system zarządzania jakością.

W ubiegłym roku Micomp został zaproszony przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) do współpracy w ramach Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP). Dotyczy ona rozwijania umiejętności budżetowania programowego, nazywanego "budżetowaniem zadaniowym". Efektem było stworzenie przy udziale specjalistów z LGPP systemu Eurobudżet. "Budżet prowadzony w ujęciu tradycyjnym to działy, rozdziały i paragrafy. Trudno wówczas kontrolować, ile pieniędzy pochłonęła dana inwestycja. Umożliwia to natomiast budżet zadaniowy" - wyjaśnia Iwona Łaskawiec.

Budżet zadaniowy pozwala zobrazować wszystkie realizowane zadania, jednocześnie wskazując osoby odpowiedzialne za jego wykonanie. Podstawowymi elementami budżetowania w ujęciu zadaniowym są: zintegrowanie budżetu operacyjnego z budżetem inwestycyjnym, obliczanie kosztów usług i wykorzystywanie wskaźników efektywności w procesie budżetowania. Według przedstawicieli Micompu, system Eurobudżet umożliwia obsługę budżetu w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym.

Mainframe na początek

Początkowo firma zajmowała się integrowaniem komputerów mainframe ze środowiskiem PC. Na początku lat 90. podjęła decyzję o skoncentrowaniu działaności na obsłudze urzędów administracji państwowej.


TOP 200