Którędy do informatyzacji?

Na 14 konferencji "Miasta w Internecie" wiceminister Piotr Kołodziejczyk przedstawił dylematy, od jakich zaczął pracę w MSWiA. Są wśród nich: czy rząd powinien zinformatyzować wszystkie procesy administracyjne oraz jak rozumieć zasadę pomocniczości w procesie tworzenia systemów IT w administracji publicznej? A także, czy Państwo powinno finansować rozwiązania silosowe lub wyspowe?

Na 14 konferencji "Miasta w Internecie" wiceminister Piotr Kołodziejczyk przedstawił dylematy, od jakich zaczął pracę w MSWiA. Są wśród nich: czy rząd powinien zinformatyzować wszystkie procesy administracyjne oraz jak rozumieć zasadę pomocniczości w procesie tworzenia systemów IT w administracji publicznej? A także, czy Państwo powinno finansować rozwiązania silosowe lub wyspowe? Rozwiązaniem winno być stworzenie wizji Systemu Informacyjnego Państwa, nie przerywając realizacji wielu rozpoczętych projektów. Zarazem należy powstrzymać separację rozwiązań resortowych, następnie trzeba zakończyć realizację projektów w czasie przewidzianym w perspektywie finansowej, wreszcie za dostępne środki zbudować narzędzia sprawnej i nowoczesnej administracji dla jak największej liczby klientów.

Realizację tego zadania wesprą Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności (KRMIŁ) oraz Funkcje Instytucji Pośredniczącej w 7. Osi POIG. Pomocne będą również interesariuszy, jak samorząd terytorialny, przedsiębiorcy i środowiska naukowe. W samym KRMIŁ powołano zespoły infrastruktury, zasad i rejestrów, bezpieczeństwa. Natomiast ekspertami KRMIŁ do stworzenia modelu Systemu Informacyjnego zostały osoby ze środowiska konsorcjum PIONIER. Przygotowywano również porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, które prowadzi projekt "E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej". MSWiA chce spożytkować wyniki projektu, aby ułatwić standaryzację procesów administracyjnych.

Tymczasem w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ma się zakończyć przegląd projektów i ich modyfikacja, aby uzyskać efekt synergii i uwolnić części zaplanowanych środków na inne projekty. Nastąpi także redukcja budżetów projektów o część kosztów nie przeznaczonych wprost na realizację celów - dotyczy to zwłaszcza tzw. projektu systemowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. ( Więcej na ten temat w materiale - UKE ma stracić 80 mln, za które chciało doradzać samorządom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200