Która to poprawka?

Zanim, zapowiadany na połowę lutego, Windows 2000 zdobędzie popularność, wielu użytkownikom jeszcze przydadzą się nowe zestawy poprawek dla Windows NT 4.0.

Zanim, zapowiadany na połowę lutego, Windows 2000 zdobędzie popularność, wielu użytkownikom jeszcze przydadzą się nowe zestawy poprawek dla Windows NT 4.0.

Choć już za kilka tygodni na rynku pojawi się system operacyjny Windows 2000, prawdopodobnie jeszcze przez długi czas wielu użytkowników będzie korzystać z Windows NT 4.0. Od momentu wprowadzenia NT 4.0 Microsoft udostępnił już kilka pakietów poprawek dla tego systemu. Najnowszy pakiet serwisowy oznaczony jest jako SP6 (Service Pack 6). Większość użytkowników oczekiwała, że będzie to ostatni zestaw poprawek dla Windows NT. Tymczasem w dokumentach publikowanych przez Microsoft można znaleźć wzmiankę o przygotowywanym Service Pack 7.

Dziurawe łaty

Nie wiadomo czy zestaw SP7 zostanie udostępniony. Wydaje się, że kwestię tę można jednak wyjaśnić. Otóż użytkownicy, którzy zainstalowali pakiet SP6, twierdzili, że niektóre aplikacje sieciowe TCP/IP przestają łączyć się z serwerami. Dotyczy to m.in. Lotus Notes i innych aplikacji korzystających z usług Winsock - system tworzy komunikat błędu Could not connect to server (Nie można się połączyć z serwerem) i Access denied (Dostęp zabroniony). Ten sam problem pojawia się w systemach, w których zainstalowano pakiety SP4 lub SP5, a następnie poprawkę, zwiększającą bezpieczeństwo sesji TCP/IP.

Obecnie Microsoft zaleca, aby użytkownicy SP4 lub SP5 usunęli tę poprawkę i zastosowali nową wersję, która już powinna być dostępna na firmowym serwerze WWW. Proces deinstalacji jest opisany w dokumencie FAQ, który jest dostępny pod adresem www.microsoft.com/security/bulletins/ms99-046faq.asp. Natomiast użytkownicy, którzy zdążyli już zainstalować pakiet SP6, powinni skorzystać z dodatkowej, przejściowej poprawki, która usuwa problemy związane z Winsock. Znajduje się ona pod adresem www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/SP6/allSP6.asp.

Która to wersja?

Opisany dokument Microsoftu spowodował trochę zamieszania, ponieważ znajduje się w nim informacja, że po opracowaniu ostatecznej, stałej wersji poprawki będzie ona włączona do pakietu Service Pack 7. Niewykluczone że tak się stanie, ale aktualna wersja rozpowszechnianego przez Microsoft pakietu serwisowego nazywa się Service Pack 6a. Informacje o tym, jakie poprawki włączono do tego zestawu, znajdują się w dokumencie www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/SP6/updates.asp.

Wymienione problemy były opisane m.in. w biuletynie dotyczącym kwestii bezpieczeństwa, rozpowszechnianym przez Microsoft (Microsoft Security Bulletins). Jeśli ktoś chce otrzymywać te biuletyny regularnie pocztą elektroni-czną, powinien odwiedzić stronę WWW pod adresem www.microsoft.com/security/services/subscribe.asp i zamówić ich subskrypcję.

Można przypuszczać, że w jednym z komunikatów znajdzie się informacja o dostępności stałej poprawki usuwającej problemy z Winsock.

(O problemach związanych z instalacją Service Pack 6 pisaliśmy też w CW 44/99 z 29 listopada ub.r.)

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.


TOP 200