Kto najlepiej korzysta z nowych technologii?

W najnowszym raporcie Światowego Forum Gospodarczego za gospodarkę najskuteczniej eksploatującą dobrodziejstwa nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych uznano Singapur. Polska spadła w porównaniu z ub. rokiem aż o 25 pozycji w tym rankingu i plasuje się między Sri Lanką i Bułgarią.

Miejsce w rankingu Networked Readiness Index, który towarzyszy dorocznemu raportowi ŚFG uwarunkowane jest przez szereg elementów - m.in. jakość edukacji w zakresie matematyki i nauk ścisłych, przystępność ceny usług telekomunikacyjnych, nastawienie polityki państwa do ICT. W tych na przykład elementach przodował Singapur, tegoroczny zwycięzca. "Znakomite wyniki Singapuru to efekt spójnej polityki państwa mającej na celu przyspieszenie upowszechnienia ICT, jak też znakomitego systemu edukacji i zdolności do wykorzystania technologii przychodzących z zagranicy" - komplementowali ten kraj autorzy raportu.

Pierwsze miejsce w rankingu utraciły, po trzech latach przebywania na czele rankingu, Stany Zjednoczone. Jak zauważają autorzy raportu - nie nastąpiło to w wyniku pogorszenia sytuacji w Stanach, ale raczej w wyniku dynamicznego rozwoju w pozostałych krajach. "Stany Zjednoczone nadal są liderem w zakresie jakości instytutów naukowych i skół biznesu, pod względem możliwości szkolenia pracowników oraz ze względu na najbardziej rozwinięty rynek kapitału venture, który sprzyja innowacji" - stwierdza raport.

Zobacz również:

Podobnie, a lepiej dosadniej - poważnym zastojem - można chyba tłumaczyć pozycję Polski w tegorocznym rankingu. Nasz kraj spadł aż o 25 miejsc - z 47. na 72. pozycję wśród 104 państw (w roku 2002 była to pozycja 39. na 82 kraje uwzględnione w rankingu).

Kto najlepiej korzysta z nowych technologii?

Jak podkreślano ponadto w raporcie, państwa skandynawskie stale umacniają swoją pozycję w rankingu, np. Islandia przesuneła się z 10 pozycji w 2004 na 2. w roku bieżącym. Zwraca się uwagę, że Szwecja, Dania i Finlandia przewyższają największe gospodarki europejskie pod względem liczby zarejestrowanych w USA patentów (w przeliczeniu na milion mieszkańców). Cechuje je także wyjątkowo sprzyjające rozwojowi ICT otoczenie prawne.

Najwyżej z krajów naszego regionu uplasowała się Estonia (25. miejsce). Z reguły zresztą kaje z dawnego bloku wschodniego radzą sobie nieźle - dotyczy to Słowenii, Węgier, Czech i Litwy. Państwa te uplasowały się w rankingu wyżej niż np. trzy największe gospodarki Ameryki Południowej - Brazylia, Meksyk i Argentyna.


TOP 200