Kto i dlaczego traci dane

W Polsce każdego dnia uszkodzeniu ulegają co najmniej dwa dyski, taśmy lub inny rodzaj pamięci zawierający ważne dla firmy lub instytucji informacje.

W Polsce każdego dnia uszkodzeniu ulegają co najmniej dwa dyski, taśmy lub inny rodzaj pamięci zawierający ważne dla firmy lub instytucji informacje.

Kto i dlaczego traci dane

Przyczyny utraty danych

Aż 81% przypadków utraty danych jest związane z fizycznym uszkodzeniem nośników informacji, przede wszystkim dysków zainstalowanych w notebookach. Takie wnioski wypływają z raportu zaprezentowanego przez MBM Komputer, firmę zajmującą się odzyskiwaniem danych, dystrybutora firmy Ontrack. Tylko 4% problemów wynika z błędów oprogramowania, a 7-8% użytkownika lub działania szkodliwych wirusów.

Zaprezentowany przez MBM raport opracowano na podstawie analizy 1000 przypadków utraty informacji i zleceń jej odzyskania zgłoszonych tej firmie. Wynika z niego m.in. że dyski w notebookach dwukrotnie częściej ulegają awarii niż w komputerach stacjonarnych, a odzyskaniem utraconych danych zdecydowanie najczęściej zainteresowani są przedstawiciele firm z branż: informatycznej (56%), farmaceutycznej (10%), energetycznej (8%) oraz administracji publicznej (7%). Przewaga firm IT jest związana z największą wśród nich świadomością istnienia tego typu usług. Średni czas wynosi ok. trzech dni.

Do MBM zgłaszanych jest obecnie ok. 60 zleceń odzyskania danych miesięcznie, a wartość obrotów tej firmy wzrosła w 2002 r. do 1,4 mln zł (1,1 mln zł rok wcześniej). Firma w 2002 r. stworzyła jedno z pierwszych w Polsce laboratoriów odzyskiwania danych.


TOP 200