Księgowy outsourcing

Lubelska spółka Doradca zaoferuje klientom usługi księgowości online, świadczone z wykorzystaniem systemu Impuls BPSC.

Lubelska firma audytorska Doradca zaoferuje klientom usługi księgowości online, świadczone z wykorzystaniem systemu Impuls. Spółka zawarła umowę z BPSC na instalację internetowej wersji oprogramowania w konfiguracji wielofirmowej. Umowa obejmuje wdrożenie modułów: kadry-płace, sprzedaż, finanse-księgowość oraz środki trwałe. Inwestycja ma zwiększyć jakość usług i umożliwić spółce Doradca obsługiwę większej liczby podmiotów. Dotychczas jej klienci otrzymywali sprawozdania do piętnastego dnia każdego miesiąca. Dzięki systemowi Impuls, za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają bieżący wgląd w dane bez możliwości dokonywania zmian.

Podobne usługi w ubiegłym roku wprowadziły m.in. Wielkopolska Grupa Konsultingowa i Polska, która wykorzystuje system Exact Software.

Zobacz również:


TOP 200