Księgowi o normie

Stowarzyszenie Księgowych opracowało kryteria, które powinny spełniać systemy wspomagające rachunkowość.

Stowarzyszenie Księgowych opracowało kryteria, które powinny spełniać systemy wspomagające rachunkowość.

Przed opracowaniem normy systemów finansowo-księgowych Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przedstawiło kryteria, którymi powinno odznaczać się oprogramowanie rachunkowe. "Kryteria są jedynie wstępem do prac nad normą F/K, którą chcemy przedstawić we wrześniu br." - stwierdził profesor Ignacy Dziedziczak, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Połowa z przedstawionych przez Stowarzyszenie kryteriów odnosi się do technologii informatycznych, w których tworzone są systemy wspomagające rachunkowość. "Najważniejszym tu postulatem jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa poprzez przede wszystkim reglamentację dostępu do danych" - wyjaśnia Ignacy Dziedziczak. Pozostałe 5 kryteriów dotyczy merytorycznej wartości oprogramowania. W nich Stowarzyszenie zawarło m.in. listę niezbędnych funkcji oprogramowania F/K i operacji gospodarczych wykonywanych w środowisku informatycznym. W pozostałych punktach księgowi omawiają kwestię elektronicznych dowodów operacji rachunkowych, a także generalnie problem legalności prowadzenia rachunkowości w systemie informatycznym.

"Zarówno kryteria, jak i norma jest częścią naszych prac nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości" - stwierdził Ignacy Dziedziczak. Podkreślił on jednak, że w "środowisku parlamentarnym wyczuwalny jest opór przeciw radykalnej nowelizacji ustawy, co sprawia, że Stowarzyszenie zamierza dokonywać stopniowych korekt regulacji prawnych".


TOP 200