Książki dla użytkowników PC w USA

Na pewno zainteresują naszych czytelników tytuły książek, jakie obecnie oferowane są czytelnikom styczniowego numeru miesięcznika PC World w USA.

Na pewno zainteresują naszych czytelników tytuły książek, jakie obecnie oferowane są czytelnikom styczniowego numeru miesięcznika PC World w USA. Zestawienie tych 38 tytułów to pewien losowy zbiór odzwierciedlający w jakimś przybliżeniu główne kierunki zainteresowań użytkowników mikrokomputerów w USA. Po przejrzeniu ich listy widoczne jest zainteresowanie językiem C (4 tytuły),programem Windows i jego aplikacjami(4), programami graficznymi (4). Wiele książek to po prostu omówienie znanych programów, a nawet ich kolejnych wydań (8 tytułów). Jak z tego widać, czytelnikom PC World nie wystarcza dokumentacja programu - dodatkowo oferuje im się coś ponadto, a mianowicie dobry podręcznik. Do kilku książek dołączone są dyskietki. Ceny wahają się od 15 do 50 USD - większość z nich kosztuje ok.30 USD. Poniżej umieszczamy listę tytułów książek (tytuł oryginalny, tytuł spolszczony, cena w USD, ew. uwagi):

* Build Your Own 80486 PC and Save a Bundle,Zrób sobie 80486 PC, 26.95; * Upgrade Your IBM Compatible, Unowocześnij swój kompatybilny z IBM komputer, 29.95; * Norton Utilities 6.0, Programy Nortona NU 6.0, 29.95; * High Performance Graphics in C - Animation and Simulation, Wysokiej jakości animacja i symulacja w C, 27.95; * WordPerfect Power, Możliwości WordPerfectu, 22.95; * The C Library, Biblioteka języka C, 19.95; * Quattro Simplified, Quattro prościej, 17.95; * The DOS Konstruction Kit, Składniki systemu DOS, 22.95; * The Concise PC Notebook and Laptop User's Guide, Poradnik użytkowników PC notebook'ów i laptop'ów, 22.95; * Quick Basic 4.5, Quick Basic 4.5, 22.95; * Ami Pro, Ami Pro, 19.95; * Build Your Own PostScript Laser Printer, Zbuduj własną PostScriptową drukarkę laserową, 26.95; * Unix, Unix, 29.95; * Information for Sale - How to Start and operate Your own Data Research Service, Sprzedawanie informacji - jak utworzyć usługowy ośrodek przetwarzania danych, 15.95; * C, Język C, 28.95; * Computer Technician's Handbook, Poradnik komputerowy, 36.95; * Computer Viruses, Wirusy komputerowe,29.95, załączono jedną dyskietkę; * Networking with Novell Netware, Budowa sieci przy użyciu Netware firmy Novell, 19.95; * Graphical User Interface Programming, Programowanie w GUI, 36.95; * Assembly Language Subroutines for MS-DOS, Procedury asemblerowe DOS-u, 24.95; * FileMaker, FileMaker,24.95 * Lotus 1-2-3 Simplified, Lotus 1-2-3 prościej, 18.95 * Supercharged C-Graphics, Grafika przy użyciu C, 24.95 * How To Be a Successful Computer Consultant, Jak stać się wziętym konsultantem komputerowym, 29.95; * WordPerfect 5.1 Macros, Makropolecenia w WordPerfect 5.1,29.95, załączono jedną dyskietkę; * Windows, Windows, 28.85; * The PC User's Guide, Przewodnik użytkownika PC, 29.95; * Harvard Graphics 3.0, Harvard Graphics 3.0, 24.95; * Microsoft Word for Windows Revealed, MS Word for Windows bez tajemnic, 24.95; * dBase III Plus, dBase III plus, 22.95; * Entrepreneur's Guide to Starting a Successful Business, Przewodnik przedsiębiorcy - jak utworzyć korzystny biznes, 15.95; * DOS Beyond 640 K, DOS ponad 640 kB, 34.95; * Mastering Symphony - v. 2.2, Doskonalenie posługiwania się programem Symphony v.2.2, 24.95; * Microsoft Works 2.0 IBM Applications, MS Works 2.0 w zastosowaniach na IBM, 18.95; * Programming Solutions - Handbook for IBM Microcomputers, Poradnik programowania na mikrokomputery IBM, 49.95, załączono dwie dyskietki; * PC Tools 7, PC Tools 7, 19.95; * Dr File Finder's Guide to Shareware, Przewodnik po programach shareware'owych, 39.95, załączono jedną dyskietkę; * Tim Seymour's PC Productivity Bible, Zasady dobrej obsługi PC, 34.95.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200