Książki

W otoczeniu nowych technik... Nieuchronny e-biznes...

W otoczeniu nowych technik... Nieuchronny e-biznes...

W otoczeniu nowych technik

Nasza codzienność, nasze życie, praca, nauka, odpoczynek coraz bardziej zdominowane są przez technologie. W ostatnich latach nowe technologie, szczególnie technologie informacyjne, zmieniają - często w sposób diametralny i radykalny - sposoby funkcjonowania człowieka w świecie, relacje międzyludzkie, kontakty społeczne, zasady korzystania z różnych dóbr i usług oraz formy uczestniczenia w różnych sferach życia publicznego i komunikacji społecznej. Nawet tak trwale zakorzenione w naszej codzienności i tak stabilne instytucje jak banki zmieniają pod wpływem informatyki swoje sposoby działania, a w ślad za tym sposoby obsługi i komunikowania się ze swoimi klientami. Pod wpływem tych zmian tworzy się nowy typ relacji z instytucjami, ale też pojawia się wiele nowych, nieznanych wcześniej sytuacji i problemów, jak choćby nowa sfera wykluczenia informacyjnego, a w ślad za tym i wykluczenia społecznego.

Piotr Żabicki analizuje w swojej książce przemiany zachodzące w różnych sferach i obszarach życia codziennego pod wpływem upowszechniania się technik informacyjnych. Wskazuje m.in. na pojawianie się nowych zawodów, ról czy funkcji społecznych związanych z koniecznością stosowania na coraz większą skalę narzędzi teleinformatycznych. Opisuje przypadek webmastera, który staje się "społecznym pluginem do nowych technologii". Zwraca również uwagę na bardzo istotne zjawisko, że jedne technologie rozpowszechniają się też przez inne technologie. Skutecznym propagatorem nowych technologii jest telewizja. To dzięki obejrzeniu na ekranie telewizora możliwości komputerów wiele osób zdecydowało się na zakup PC i podłączenie go do Internetu. Mimo różnych cech funkcjonalnych media elektroniczne wspierają się nawzajem. (AG)

Piotr Żabicki: Technologiczna codzienność. Internet — Bank — Telewizja, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.

Nieuchronny e-biznes

Wykorzystanie technik informacyjnych w gospodarce, zastosowanie elektronicznych form biznesu w przedsiębiorstwach, zintegrowanie ich z tradycyjnymi systemami działania firm jest rzeczą nieuchronną. Coraz bardziej konkurencyjne, globalne otoczenie zmusza przedsiębiorców do sięgania po nowe, zapewniające uzyskanie przewagi sposoby funkcjonowania na rynku i prowadzenia działalności gospodarczej. Prof. Witold Chmielarz pokazuje, w jaki sposób elektroniczny biznes rozwija się w konkretnych branżach i dziedzinach - turystyce, obrocie nieruchomościami, aukcjach, usługach dla małych i średnich firm. Analizy poparte są licznymi zestawieniami statystycznymi. Opisuje też genezę i rozwój usług elektronicznej gospodarki (zarówno na poziomie transakcji między samymi firmami, jak i w relacjach między firmami a indywidualnymi klientami), przedstawia mechanizmy i narzędzia marketingu internetowego, zasady projektowania serwisów internetowych dla obsługi działalności gospodarczej, usługi elektronicznej administracji dla przedsiębiorców, czy też rozwiązania sprzyjające umacnianiu elektronicznego biznesu, jak zdalne szkolenia i praca na odległość. (AG)

Witold Chmielarz: Systemy biznesu elektronicznego, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.


TOP 200