Kserokopiarki niebezpieczne?

Kserokopiarki i drukarki laserowe po roku pracy stanowią zagrożenie dla zdrowia personelu, gdyż wydzielają ozon w stężeniu niebezpiecznym dla organizmu.

Kserokopiarki i drukarki laserowe po roku pracy stanowią zagrożenie dla zdrowia personelu, gdyż wydzielają ozon w stężeniu niebezpiecznym dla organizmu. Przebywanie w jednym pomieszczeniu może wywołać rozstrój organu słuchu, mdłości i bóle głowy. Istnieje niebezpieczeństwo nasilenia się chorób płuc. Ryzyko zatrucia ozonem jest szczególnie duże w niewielkich, źle wietrzonych pomieszczeniach. Najbardziej zagrożeni są pracownicy, którzy posługują się drukarkami laserowymi ustawionymi wprost na biurku. W Danii np. zabronione jest umieszczanie kserokopiarek w pomieszczeniach, gdzie przebywają pracownicy, laserowe druh karki zaś mogą być używane jedynie po zamontowaniu dodatkowych filtrów.


TOP 200