Krzysztof Heller odpowiedzialny za łączność

Wczoraj na wniosek premiera został on mianowany podsekretarzem stanu ds. łączności w Ministerstwie Infrastruktury. Będzie on pełnił obowiązki ustawodawcze analogiczne do tych jakie sprawował były minister łączności.

Wczoraj premier Leszek Miller powołał Krzysztofa Hellera na stanowisko podsekretarza stanu ds. łączności w Ministerstwie Infrastruktury. Będzie on pełnił obowiązki ustawodawcze, analogiczne do tych jakie sprawował były minister łączności. W lipcu br. Ministerstwo Łączności zostało zlikwidowane i wcielone do Ministerstwa Gospodarki. Ostatnie wybory parlamentarne przyniosły utworzenie Ministerstwa Infrastruktury, do którego wcielono sektor odpowiadający za sprawy łączności. Kwestiami regulacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce zajmie się Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Zobacz również:


×