Kryzys nie hamuje inwestycji w innowacje i technologie

Cyfrowa transformacja i proaktywne wykorzystanie technologii mogą przesądzić o tym, które firmy wyjdą z kryzysu na wiodącej pozycji rynkowej.

Autor: Wiesław Pawłowicz

Gdy firmy na całym świecie mierzyły się z rzeczywistością COVID-19, firma IFS przeprowadziła badanie, aby ocenić ich doświadczenia związane z transformacją cyfrową i plany związane z wydatkami na nadchodzący rok.

Analiza zebranych danych opublikowana w raporcie IFS Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond „potwierdza, że wiele firm w mądry sposób wykorzystuje okres globalnej dekoniunktury do przekierowania zasobów na odświeżanie technologii i wprowadzanie innowacji” powiedział Antony Bourne, wiceprezes IFS ds. rozwiązań dla przemysłu.

Przeprowadzone przez IFS badanie miało na celu określenie w jaki sposób firmy reagują na sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia COVID-19, jaki mają one wpływ na plany związane z cyfrową transformacją, a także jakie czynniki decydują o uznaniu projektów za sukces lub porażkę.

Transformacja w niepewnych czasach

Transformacja cyfrowa jest różnie definiowana, ale jej sedno to idea, że w miarę jak używamy większej liczby technologii, zmieniają one sposób prowadzenia działalności biznesowej i zwiększają zyski, które firmy mogą uzyskać.

W praktyce jednak projekty transformacji cyfrowej oceniane jako „sukcesy” lub „niepowodzenia” znacznie się różnią w zależności od branży i regionu. A gdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku w najbliższych miesiącach, planowanie działalności biznesowej jest trudniejsze niż zwykle.

Wpływ pandemii na rynek okazał się ogromny. Na przykład PKB (produkt krajowy brutto) w USA zmniejszył się o 4,8% tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, a strefa euro spodziewa się 15-procentowego spadku w drugim kwartale. Według IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) wzrost realnego PKB spadnie o 3% na całym świecie.

Dlatego bardziej niż kiedykolwiek, kierownictwa firm muszą planować i przeprowadzać dramatyczne zmiany w biznesie, aby poradzić sobie z kryzysem i zidentyfikować oraz wykorzystać nowe pojawiające się okazje na utrzymanie lub zwiększenie obrotów.

Być może dlatego ponad połowa ankietowanych przez IFS menedżerów stwierdziła, że planuje zwiększenie wydatków na cyfrową transformację mimo niepewności gospodarczej i globalnej pandemii. Co więcej, prawie 70% respondentów deklaruje zwiększenie lub utrzymanie na obecnym poziomie wydatków na transformację cyfrową.

70% firm planuje zwiększenie wydatków na cyfrową transformację, albo utrzymanie ich na obecnym poziomie.

  • 52,54% - Planujemy zwiększyć wydatki na inicjatywy związane z cyfrową transformacją.
  • 18,50% - Zamierzamy zmniejszyć wydatki na projekty cyfrowej transformacji.
  • 16,62% - Nie mamy obecnie planu zmiany poziomu dotychczasowych inwestycji.
  • 9,27% - Trudne warunki rynkowe zmuszają nas do weryfikacji wcześniejszego wyboru dostawcy i modyfikacji planów cyfrowej transformacji.
  • 3,07% - Nie mamy planów realizacji cyfrowej transformacji w bliskim okresie czasu.

Niepewność ekonomiczna powoduje zwiększenie wydatków na innowacje

IFS zapytał ankietowane firmy, czy zmiana perspektyw ekonomicznych w czasie pandemii wpłynęła na ich biznes i zakłóciła działalność. Odpowiedzi były analizowane w perspektywie czasu ich udzielenia, co pozwoliło na ocenę, jak zmieniają się nastroje menedżerów.

Na początku kwietnia 2020 roku, gdy rozpoczęto badanie, 50% respondentów stwierdziło, że działalność ich firm została zakłócona, później wskaźnik ten spadł do 18%, znów wzrósł na krótko do 42% i ustabilizował się na poziomie około 30% pesymistycznych opinii.

Analiza odpowiedzi pokazuje jednocześnie, że obawy dotyczące gospodarki są powiązane z planami zwiększenia wydatków na transformację cyfrową. Respondenci, którzy wymieniali perspektywy gospodarcze jako czynnik zakłócający działalność ich firm, byli jednocześnie o 20% bardziej skłonni do zwiększenia wydatków na cyfrową transformację.

Kryzys nie hamuje inwestycji w innowacje i technologie

Choć mogłoby się wydawać, że problemy ekonomiczne powinny spowodować zmniejszenie wydatków na technologie IT, to wniosek z badań przeprowadzonych przez IFS jest przeciwny.

Czas na rozwiązania otwarte

Wiele firm trafiło w pułapkę uzależnienia od dostawców oprogramowania. Dla fałszywego poczucia bezpieczeństwa kupują one technologie od znanych producentów, wykorzystują przestarzałe oprogramowanie biznesowe wymagające kosztownych aktualizacji i stają się zakładnikami praktyk zapewniania zgodności między kolejnymi wersjami aplikacji.

Z badania IFS wynika, iż 32% ankietowanych menedżerów doświadczyło nacisków ze strony kierownictwa firmy by dokonać zakupu technologii od określonego, znanego dostawcy, choć niekoniecznie są one najlepsze do osiągnięcia zakładanych celów. Natomiast 27% twierdzi, że przywiązanie do jednego dostawcy technologii zakłóciło cyfrową transformację w ich firmie.

W czasach, gdy zmiany i innowacje mają kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu biznesowego, warto skorzystać z oprogramowania opartego na otwartych standardach, które nie powoduje przywiązania do jednego dostawcy rozwiązań.

Najważniejsze czynniki sukcesu w projektach cyfrowej transformacji według ankietowanych przez IFS firm

  • 71% - wdrożenie projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
  • 54% - zapewnienie wsparcia ze strony kierownictwa firmy
  • 53% - uzyskanie oczekiwanych rezultatów wdrożenia
  • 53% - utrzymanie kosztów w zaplanowanym budżecie
5 kluczowych wniosków z raportu IFS

1. Aktywna postawa jest lepsza niż obronna

Jedną z cech liderów biznesu jest wyciąganie wniosków z przeszłości i modelowania biznesu zgodnie z obserwacjami sukcesów osiągniętych przez inne firmy. Analiza danych z recesji w 2009 roku świadczy, że firmy, które przyjmują postawę obronną, ograniczając inwestycje i zmiany biznesu, trudniej radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym i wolniej się odradzają, gdy kryzys minie.

2. Nadszedł czas na realizację projektów cyfrowej transformacji

W okresie spowolnienia gospodarczego koszt projektów transformacji jest niższy, a niektóre firmy mogą pozwolić sobie na inwestycje w programy innowacji technologicznych.

3. Analiza danych ułatwia zwiększenie efektywności

Warto zainwestować w technologie analizy danych, aby lepiej zrozumieć jaki jest wpływ kryzysu na biznes. Pozwala to nie tylko na bardziej świadome i szybkie podejmowanie decyzji, ale także ułatwia dostrzeżenie potencjału w zakresie zwiększenia wydajności.

4. Zarządzanie kosztami to także rozsądne inwestycje w technologie

Kontrolowanie kosztów zawsze jest na liście priorytetów zwłaszcza w trudnym klimacie gospodarczym. Inwestycja we wdrożenie technologii pozwalających na automatyzację przynajmniej niektórych procesów biznesowych może poprawić wysokość marż i ograniczyć koszty.

5. Zdolność do szybkich zmian to klucz do sukcesu

Niezależnie od tego, czy firma jest zmuszona do dywersyfikacji biznesu, wdrażania serwicyzacji lub innych modyfikacji, aby zapewnić przychody i dalej prosperować, technologie odgrywają kluczową rolę. Od modyfikacji oferty produktowej po zarządzanie łańcuchem dostaw, sukces firmy w czasie kryzysu jest zwykle mierzony jej zdolnością do zmian.

Badanie IFS opierało się na odpowiedziach od ponad 3000 dyrektorów z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Francji, Niemiec i krajów skandynawskich. Dane były zbierane w okresie od 8 kwietnia do 5 maja 2020 roku.

Pełna wersja raportu „Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond: Factors That Will Impact the Success or Failure of Technology Investments in the Post-Pandemic Era” jest dostępna na stronie IFS.com