Kryptografia dla zaawansowanych

VI Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii Enigma była okazją do podsumowania trendów w światowej kryptografii.

VI Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii Enigma była okazją do podsumowania trendów w światowej kryptografii.

Stosunkowo niedawno Internet obiegły alarmujące komunikaty, kwestionujące bezpieczeństwo stosowania algorytmu RSA - mającego kluczowe znacznie dla systemu podpisu elektronicznego - z uwagi na nowe odkrycia w zakresie faktoryzacji dużych liczb pierwszych. Chodzi przede wszystkim o tzw. maszynę Bernsteina oraz osiągnięcia firmy nCipher, która ogłosiła w marcu br., że stworzyła oprogramowanie, pozwalające na złamanie 512-bitowego klucza RSA w czasie 6 tygodni za pomocą relatywnie prostego sprzętu komputerowego. Ostrzeżenia okazały się mocno przesadzone i specjaliści są obecnie zgodni, że stosowanie RSA z kluczem 1024-bitowym gwarantuje wystarczający poziom bezpieczeństwa.

Z początkiem czerwca br. wchodzi w życie zatwierdzona w 2001 r. przez USA nowa norma szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), która będzie określana mianem Federal Information Processing Standard 197. AES będzie funkcjonować obok stosowanych dotychczas przez agendy rządowe standardów DES i Skipjack, gwarantując bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Dostępne są już pierwsze certyfikowane implementacje normy AES.

W Europie również prowadzone są prace, mające na celu standaryzację stosowanych algorytmów kryptograficznych oraz opracowanie metodologii oceny i porównywania algorytmów tej samej klasy. To przede wszystkim projekt NESSIE (New European Schemes for Signatures Integrity and Encryption). Podobny projekt - CRYPTEC - jest prowadzony w Japonii. Jego celem jest wytypowanie algorytmów odpowiednich do zastosowania w programie elektronicznego rządu. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna prowadzi natomiast prace nad normami w dziedzinie szyfrowania danych (ISO/IEC JTC 1/SC 27). Potrwają one do listopada 2003 r. Wówczas komitet standaryzacyjny zbierze się w Warszawie, aby zatwierdzić te normy.


TOP 200