Krótko: MCI inwestuje w mobilny serwis społecznościowy

Subfundusz MCI.TechVentures 1.0., wchodzący w skład Grupy MCI, objął 24,23% kapitału zakładowego spółki Belysio.

Nowa spółka w portfelu Grupy MCI, powstała w kwietniu 2008r. Jej celem jest komercjalizacja projektu mobilnego portalu społecznościowego "belysio" - aplikacji mobilej Java przeznaczonej dla telefonów komórkowych. Fundusz docelowo obejmie do 40% udziałów w spółce łącznie z wybranymi koinwestorami. Inwestycja w Belysio klasyfikowana jest jako inwestycja "Mid-Ticket", czyli o wartości do 10 mln PLN.


TOP 200