Kropka w .com

Sun zaprezentował nowe rozwiązania, upowszechniające dostęp z Internetu do zasobów firm.

Sun zaprezentował nowe rozwiązania, upowszechniające dostęp z Internetu do zasobów firm.

JESS, czyli europejskie sympozjum rozwiązań Java dla przedsiębiorstwa, było okazją do prezentacji nowych koncepcji związanych z najważniejszą technologią Sun Microsystems. Ed Zander, nowy prezes i dyrektor generalny firmy, przyznał, że już czas zmienić hasło, którego Sun używa do promocji. W latach 80. brzmiało ono: "Otwarte systemy dla otwartych umysłów", w latach 90. to powszechnie znane "Dopiero sieć to komputer". Teraz, w sytuacji gdy "WWW staje się kodem pocztowym świata", Sun chce być "kropką w .com".

Bezpieczeństwo zasobów

Konferencja była również pretekstem do prezentacji nowych produktów stosujących Javę. Pierwszy z nich opracowano we współpracy z firmą Netscape. Jest to pakiet programowy i.Planet, przeznaczony do wspomagania firm, które zamierzają rozwinąć działalność w sieci WWW. Pozwala rozszerzać granice lokalnego intranetu, udostępniając przez Internet informacje korporacyjne.

i.Planet to rozwinięcie idei stosowanych w korporacyjnej sieci Sun.Net rozwijanej przez lata w Sunie. Według firmy, i.Planet dzięki zastosowaniu kodu Javy dystrybuowanego zdalnie lub na życzenie pozwala ominąć tradycyjne przeszkody występujące przy zabezpieczaniu sieci. Pakiet składa się z trzech elementów: bramy zapewniającej logowanie się do sieci i potwierdzanie tożsamości użytkownika, serwera odpowiadającego za dostęp do plików, poczty elektronicznej i aplikacji oraz oprogramowania sieciowego do komunikacji z klientami. Oprogramowanie sieciowe pozwala np. na pobieranie danych z serwera Windows NT (za pomocą protokołu SMB) i dostarczanie ich klientom posługującym się Macintoshem lub stacją roboczą Sun przez połączenie HTTP/S.

Rozpędzanie Javy

Dostępna jest anonsowana od prawie dwóch lat nowa maszyna wirtualna Java - HotSpot, która ma zapewniać wydajność aplikacji Java zbliżoną do C++. Maszyna jest dostępna bezpłatnie. Według firmy, HotSpot zapewnia wydajność prawie dwa razy większą niż najlepsze, dotychczasowe realizacje maszyn wirtualnych, zgodnych z Java 2. Jej atutem ma być skalowalność.

HotSpot tym różni się od klasycznych maszyn wirtualnych, że zajmuje się optymalizacją i kompilacją tych części kodu, których udział w wykonywaniu aplikacji jest największy. Osiąga więc największą wydajność po zebraniu informacji statystycznych o działaniu aplikacji, gdy system "dobrze się rozpędzi". Intensywnie korzysta z możliwości włączania w ciąg instrukcji Java kodu maszynowego, zamiast włączać odwołania do bibliotek, jak czynią to programy w C/C++.


TOP 200